Yearbook 2010 / Pelitutkimuksen vuosikirja

Here is some information about the new Finnish Yearbook of Game Studies 2010 (English abstracts available in the downloadable PDFs, linked below):

Pelitutkimuksessa ajankohtaista etenkin rahapelitutkimus

Pelitutkimuksen vuosikirja 2010 on ilmestynyt sähköisenä osoitteessa
http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2010
Vuosikirjassa tarkastellaan jälleen niin digitaalisen pelaamisen historiaa,
nykytilannetta kuin tulevaisuuttakin.

Pelitutkimuksen vuosikirja on vertaisarvioitu, avoin tiedejulkaisu.
Pelitutkimus on sekä monitieteinen tutkimusala että nuori akateeminen
oppiaine, jonka parissa toimivien tutkijoiden huomion keskiössä on
digitaalisten pelien erityisluonne. Nyt julkaistussa, järjestyksessään
toisessa vuosikirjassa korostuu erityisesti rahapelitutkimus. Uudet
verkkopelipalvelut ovat laajentaneet rahapelaamisen alaa ja muotoja, mihin
pelitutkimus nyt osaltaan reagoi. Myös alueelle perustettu uusi
tutkimussäätiö on parantanut erityisesti rahapelitutkimuksen tekemisen
edellytyksiä. Rahapelien lisäksi pelien digitaalinen, verkkopalveluissa
tapahtuva jakelu on muuttanut myös viihdepelien suunnittelun reunaehtoja
tavoilla joita vuosikirjan artikkeleissa analysoidaan. Lautapelien tutkimus
nousee myös tämänvuotisessa vuosikirjassa digitaalisten tietokone- ja
videopelien rinnalle tutkimuskohteena.

Vuosikirja on laajentunut viime vuoden esikoisjulkaisusta ja sisältää
runsaammin katsausartikkeleita. Nämä laajentavat artikkelien rakentamaa
kuvaa pelikulttuureista nostamalla tarkastelun kohteeksi pelilukutaitojen,
pelikehityksen opetuksen ja pelihistoriaa käsittelevien näyttelyjen
kaltaisia aihepiirejä.

Pelitutkimuksen vuosikirjan päätoimittaja on professori Jaakko Suominen
Turun yliopistosta. Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi professorit Raine
Koskimaa (Jyväskylän yliopisto) sekä Frans Mäyrä ja tutkijatohtori Olli
Sotamaa (Tampereen yliopisto).

Sisällys

Toimituskunta: Johdanto. i-iv.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-00.pdf>

*Artikkelit*

Saara Toivonen & Olli Sotamaa: Pelaajien näkökulmia pelien digitaaliseen
jakeluun. 1-10. <http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-01.pdf>

Juho Hamari & Vili Lehdonvirta: Pelimekaniikat osana ansaintalogiikkaa –
Miten pelisuunnittelulla luodaan kysyntää. 11-21.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-02.pdf>

Katriina Heljakka: Hiljaisen tiedon pelikentällä – Lautapelisuunnittelu
vuorovaikutusprosessina. 22-32.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-03.pdf>

Eetu Paloheimo: Verkkorahapelien vetovoimatekijät. 33-41.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-04.pdf>

Jani Kinnunen: Leikkisä raha peleissä. 42-57.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-05.pdf>

Jukka Jouhki: Postmodernin pelimiehen todellisuus – Mediaetnografisia
huomioita pokerista kulttuurisena ilmiönä. 58-68.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-06.pdf>

Arttu Perttula & Pauliina Tuomi: “Tää oli oikeesti aika jännä!” – Mobiilia
moninpeliä julkisella näytöllä. 69-82.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-07.pdf>

Jaakko Suominen: ”Pieni askel ihmiskunnalle, mutta jättiharppaus
tietokoneistetuille roolipeleille” – MikroBitti-lehden peliarvostelut
pelaamisen historiatietoisuuden rakentajina 1984–2008. 83-98.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-08.pdf>

Katsaukset

Mika Mustikkamäki: Pelilukutaidon lähteillä – Muutamia näkökulmia
muodostumassa olevaan käsitteeseen. 99-109.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-09.pdf>

Jouni Smed: Kuinka opettaa pelinkehitystä – Kokemuksia ja näkemyksiä.
110-119. <http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-10.pdf>

Jussi Keskitalo: Katsaus uuteen lautapelikulttuuriin Suomessa 2000-luvulla.
120-131. <http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-11.pdf>

Petri Saarikoski: Peleistä taiteeksi: digitaaliset pelit taidemuseossa –
Salon taidemuseon Pelaa!-näyttely 2009. 132-138.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-12.pdf>

Janne Paavilainen: Tähtien sotaa savuisissa sokkeloissa –
Kilpalaserpelaaminen harrastuksena. 139-152.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-13.pdf>

Jussi Väisänen: Kitarasankarin hyperinstrumentti. 153-158.
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-14.pdf>

Aino Harvola: Alan Wake ja intertekstuaalisuus mediahuomion välineenä.
159-170. <http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-15.pdf>

*Kirja-arvio*

Antti-Ville Kärjä: Karen Collins (2008) Game Sound. An Introduction to the
History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design. 171-172
<http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-16.pdf>

Lisätietoja: Digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen, Turun
yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, puh. 0400 677
026, s-posti: jaakko.suominen@utu.fi <mailto:jaakko.suominen@utu.fi>

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland. Occasional photographer and gardener.

%d bloggers like this: