Pelaajabarometri 2010

[In English: the Finnish Player Barometer 2010 is out]

Liikkumiseen perustuvat digi-pelit suomalaisten uusia suosikkeja

Fyysiseen liikkumiseen perustuvat konsolipelit ovat suomalaisten uusia suosikkipelejä, kertoo tuore Pelaajabarometri-tutkimus. Nintendo Wiin sporttipelit kiipesivät suomalaisten pelaamista selvittävässä tutkimuksessa 11 sijaa ylöspäin kolmanneksi suosituimmaksi peliksi. Aiemmin tutkimatonta tietoa tutkimus tarjosi muun muassa opetuspelien suosiosta sekä paikoista, joissa suomalaiset pelasivat.

Toista kertaa toteutetun tutkimuksen mukaan lähes kaikki suomalaiset (98 %) pelaavat jotain peliä. Perinteisiä, ei-digitaalisia, pelejä pelaavat lähes kaikki suomalaiset. Digitaalisia pelejä on pelannut kolme neljästä vastaajasta (73 %) ja aktiivisia, eli vähintään kerran kuussa pelaavia pelaajia on hiukan yli puolet (55 %). Rahapelejä on pelannut neljä viidestä (80 %) vastaajasta ja opetuspelejä n. 17 %.

Suomalaisten suosikkipelinä jatkaa tutkimuksen mukaan pasianssi. Toiseksi eniten pelataan erilaisia veikkauspelejä, joista useimmin mainitaan Lotto. Liikunnallisten pelien kohoaminen uusiksi muotipeleiksi näytti syövän erilaisten konsoleilla pelattavat musiikki- ja laulupelien suosiota, joka laski merkittävästi edellisestä vuodesta. Facebookin suuresta suosiosta huolimatta vain n. 16 % vastaajista on pelannut Facebookin pelejä. Toisaalta Facebookissa pelattava Farmville nousi suosikkipelien listalle sijalle 5.

Rahapelejä pelataan kauppareissuilla

Vuoden 2010 Pelaajabarometri selvitti nyt ensimmäistä kertaa myös sitä, missä paikoissa suomalaiset pelaavat.

– Esimerkiksi rahapelaamisen kentällä tapahtuu isoja muutoksia, kuten nettipokerin nousu kulttuuriseksi ilmiöksi ja RAY:n nettipelipalvelun avaaminen loppuvuodesta 2010. Oli perustelua selvittää, missä paikoissa erilaisia pelejä pelataan, sanoo tutkija Raine Koskimaa Jyväskylän yliopistosta.

Tutkimuksen mukaan yleisin rahapelaamispaikka oli kauppa, missä pelasi noin 40 % suomalaisista. Toiseksi yleisin rahapelaamispaikka oli kioski tai huoltoasema (36 %) ja kolmanneksi yleisin koti (21 %).

Innokkaimpia rahapelaajia olivat 30–49 -vuotiaat miehet, joista yli 95 % pelasi rahapelejä, saman ikäisistä naisista rahapelejä taas pelasi vajaa 80 %. Verkkorahapelejä tarkastellessa selvisi, että naisten pelaamisharrastus oli heikentynyt ja miesten vastaavasti kasvanut. Tutkimus paljasti myös, että paljon mediahuomiota saaneen nettipokerin pelaajamäärät ovat vielä varsin pieniä, sillä vain 6,2 % suomalaisista oli viimeisen 12 kuukauden aikana pelannut nettipokeria ja aktiivisia pelaajia oli 2,4 %. Nettipokerin peluu oli kuitenkin keskiarvoa selvästi suositumpaa 30–39 -vuotiaista miesten parissa, joista lähes neljäsosa (23,5 %) oli pelannut nettipokeria ja aktiivisia pelaajiakin oli 9,9 %.

Pelien käyttö opetuksessa lisääntyy

Aiemmin tutkimatonta tietoa tutkimus tarjosi erilaisten opetuspelien suosiosta. Koko väestöä tarkasteltaessa opetuspelejä oli pelannut vain noin 17 %, mutta kouluikäisten ryhmässä pelaajia oli jo lähes puolet. Aktiivisesti eli vähintään kerran kuussa opetuspelejä pelasi 10–19 -vuotiaista hiukan yli 10 %.

Opetuspelien käyttö opetuksessa on helpottunut niin koulujen oman infrastruktuurin kehityksen kuin oppilaiden henkilökohtaisten laitteiden lisääntymisen myötä. Oppilailla on yhä useammin käytössään miniläppäreitä, älypuhelimia, mediasoittimia ja lukulaitteita. Toisaalta myös pedagoginen kehitys on johtanut lisääntyvään kiinnostukseen pelejä kohtaan.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:

Raine Koskimaa, digitaalisen kulttuurin professori, Jyväskylän yliopisto
raine.koskimaa@jyu.fi, 014-2601471

Pelaajabarometri-tutkimus tarjoaa tietoa erilaisten pelien pelaamisesta Suomessa. Tutkimus toteutettiin 4 000 henkilön otokselle 10–75 -vuotiaista Manner-Suomen asukkaista ja hyväksyttyjä vastauksia tuli 1087 kappaletta. Kyselyn lopullinen vastausprosentti oli hieman yli 27. Pelaajabarometri 2010 on toteutettu osana Suomen Akatemian rahoittamaa Pelikulttuurien synty Suomessa – tutkimushanketta, jota toteuttavat yhteistyössä digitaalisen kulttuurin tutkijat Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Pelaajabarometri 2010:n toteutusta on tukenut Pelitoiminnan tutkimussäätiö.

Tutkimusraportti löytyy osoitteesta:

https://www.jyu.fi/erillis/agoracenter/julkaisut/kirjat/pelaajabarometri2010

[linkkiä editoitu, korjattu osoittamaan uuteen osoitteeseen]

Interaktiivisen median maisteriopinnot, kevään 2011 haku

[In Finnish:] Interaktiivisen median maisteriopinnoissa on avoinna erillishaku 15.3.2011 saakka. Aikaisemmat opinnot ja/tai opinnot ja ammatillinen kokemus interaktiivisen median kentältä ovat valintakriteerejä. Opinnoissa voi erikoistua esim. internetin, sosiaalisen median tai pelitutkimuksen aihepiiriin. Lisätietoja:

Harjoittelupaikkoja

[In Finnish:]

TRIM-tutkimuskeskuksessa on haettavana kaksi harjoittelijan määräaikaista (3 kk) työsuhdetta

Molemmat harjoittelijat sijoittuvat pelitutkimusryhmän eri hankkeisiin.

1. Suomen Akatemian rahoittama ”Pelikulttuurien synty Suomessa”-tutkimushanke

Hankkeessa on tarvetta kerätä laadullista aineistoa julkaisujen pohjaksi suomalaisista pelaajaryhmistä ja pelikulttuureista. Hankkeessa on aiemmin toteutettu laaja-alaisia kyselytutkimuksia (Pelaajabarometri 2009 & 2010), mutta näillä ei vielä päästä riittävän lähelle pelaajan arkea.

Harjoittelija (mahdollisesti useampi harjoittelija) tekevät iältään, sukupuoleltaan ja pelaamisen sisällöiltään toisistaan poikkeavien pelaajien osallistuvaa havainnointia sekä avustavat haastatteluaineistojen keräämisessä ja analyysien kirjoittamisessa.

2. Tekes-rahoitteinen pelitutkimushanke “Triangle – sosiaalisen median haasteet pelipalvelujen suunnittelulle”

Hankkeessa on tarvetta harjoittelijalle liittyen sekä laadullisten että määrällisten aineistojen hallintaan ja analysointiin. Hankkeessa toteutetaan useita kyselyitä, haastatteluita ja saamme mm. lokidataa suoraan yrityksiltä liittyen pelituotteisiin.

Harjoittelijan tehtävänä Triangle-hankkeessa tulee olemaan aineistojen käsittelyä, mm. haastatteluiden litterointia ja lokianalyysia. Työ voi sisältää myös vaativampia tehtäviä osaamisen mukaan.

Harjoittelijoiden ohjaajina toimivat professori Frans Mäyrä ja projektipäällikkö Janne Paavilainen.

Harjoittelijoilta edellytetään kiinnostusta digitaalisiin peleihin, pelaamisen tapoihin ja merkityksiin sekä laajemmin pelikulttuureihin. Hyvät sosiaaliset taidot ja laadullisen tutkimuksen menetelmälliset taidot ovat hakijalle eduksi. Hypermedian opintoja suorittaneet ja erityisesti pelitutkimukseen suuntautuneet opiskelijat ovat valinnassa etusijalla.

Lisätietoja harjoittelijan tehtävästä antavat professori Frans Mäyrä (frans.mayra@uta.fi) ja projektipäällikkö Janne Paavilainen (janne.paavilainen@uta.fi).

Palkkaus molemmissa tehtävissä 1100 e/kk. Työsuhteet ovat pituudeltaan 3 kuukautta ja alkavat kesäkuun alussa tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset on toimitettava 15.3.2011 klo 16.15 mennessä sähköpostitse professori Frans Mäyrälle (frans.mayra@uta.fi). Otsikoi viestisi ”Harjoittelija/Pelitutkimusryhmä”.

(Edit: korjattu deadlinen vuosiluku: 2010 –> 2011.)

%d bloggers like this: