Vastaväitös: nettipokeriaiheinen väitöskirja

[I will be the public opponent of a poker experience PhD study tomorrow in Helsinki] Huomenna on Helsingin yliopistossa mielenkiintoinen väitöstilaisuus, missä minulla on kunnia toimia vastaväittäjänä:

Tapahtumaluokka: Väitöstilaisuus
Aika: pe 29.11.2013 klo 12:15
Paikka: Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34

FM Jussi Palomäki väittelee 29.11.2013 kello 12.15 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “New perspectives on emotional processes and decision making in the game of poker – with special emphasis on the tilting phenomenon”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on professori Frans Mäyrä, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Heikki Summala.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Studies in Cognitive Science. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

http://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=304&id=7487

New issue of Human IT

Spreading the word (as an editorial board member) – the new 12:2 issue of the Human IT journal is now out:

Spring seminar keynote & commentators

We will have the 10th anniversary Game Studies seminar in the University of Tampere Game Research Lab next April. The updated CFP information now announces also the names of the seminar keynote and invited paper commentators: Espen Aarseth, Jesper Juul, and Bart Simon. Check out the seminar website and the full CFP text from here: http://evaluationofgamestudiesseminar.wordpress.com/

MacBook Pro

The battery life of the new, Haswell+Retina display version of MacBook Pro is pretty wonderful. The Engadget tests marked it at 11 hours 18 minutes run life, and while I was today working in the airplane with Wi-Fi turned off, it promised to deliver even more.

Screenshot, MacBook Pro battery life
Screenshot, MacBook Pro battery life

Mac is not a perfect thing, of course. I have got my share of kernel panic/crashed apps (Steam, for example), and the first thing when out of box, this thing had was to completely hang up the touchpad and keyboard (there was a fix by Apple for that particular bug). But there are clear benefits of manufacturing hardware in intimate connection with the software, like this battery example proves. In the Windows ecosystem it is difficult to achieve anything similar, since no one one party controls the hardware, applications and drivers that make all of them come together. There is much less choice, and OS X is very much a “walled garden”, but if you are willing to take the leap, there are clear benefits to reap. Now, if I only could re-educate the 20 years of muscle memory to reprogram new keyboard shortcuts to come automatically from my fingers…

Pelitutkimuksen vuosikirja 2013

[The Finnish Yearbook of Game Studies 2013 is out]

Peliväkivaltaa, propagandaa ja virtuaaliurheilua – uusi Pelitutkimuksen vuosikirja ilmestynyt

Pelitutkimuksen vuosikirja 2013 on ilmestynyt sähköisenä osoitteessa

http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2013

Vuosikirjassa tarkastellaan niin pelaamisen historiaa, nykytilannetta kuin tulevaisuuttakin.

Pelitutkimuksen vuosikirja on vertaisarvioitu, avoin tiedejulkaisu. Pelitutkimus on sekä monitieteinen tutkimusala että nuori akateeminen oppiaine, jonka parissa toimivien tutkijoiden huomion keskiössä on digitaalisten pelien erityisluonne. Nyt julkaistussa, järjestyksessään viidennessä vuosikirjassa, käsitellään suomalaisen peliteollisuuden kehityskaaria, peliväkivaltakeskustelua mediassa, peleihin liittyvää fanitoimintaa niin politiikan kuin urheilun alueilla, pelejä ja oppimista sekä tietokonepelien naishahmoja. Vuosikirjassa esitellään ja analysoidaan myös 35 pelitutkimuksen kotimaista väitöskirjaa ja hahmotetaan kuvaa alan tutkimustyön kehityssuunnista.

Markku Reunasen, Mikko Heinosen ja Manu Pärssisen suomalaisen pelituotannon historiaa käsittelevä artikkeli osoittaa, millaisia nousuja ja laskuja suomalaisessa digitaalisten pelien tuotannossa on ollut viimeisten vuosikymmenien aikana. Suomalaiset pelintekijät ovat tuottaneet vain vähän pelejä konsoleille ja keskittyneet etenkin viime vuosina mobiilipeleihin. Suomalaiset pelintekijät ovat tehneet pelityypeistä eniten pulmapelejä ja toimintapelejä.

Tero Pasanen ja Jonne Arjoranta käsittelevät omassa artikkelissaan peliväkivaltaa sitä koskevan julkisen keskustelun kautta. Heidän analysoimissaan sanomalehtien verkkoartikkeleissa korostuivat erityisesti joukkosurmia, aggressiivisuutta ja väkivaltaista käytöstä sekä valvontaa ja vastuuta korostavat elementit. Koska Pasanen ja Arjoranta olivat rajanneet aineistonsa väkivaltaisia pelejä koskeviin artikkeleihin, oli varsin luonnollista että kielteiset elementit korostuivat. Samalla jutuissa oli kuitenkin myös myönteisiä teemoja, ja tutkijoiden mukaan keskustelussa ilmenneiden mielipiteiden kirjo oli yllättävänkin runsas.

Ave Randviir-Vellamo tarkastelee Venäjän presidenttiä tukevaa Like Putin -verkkopeliä osallistuvan propagandan muotona. Randviir-Vellamo näkee pelissä yhteyksiä venäläisessä populaarikulttuurissa jo pitkään vaikuttaneeseen Putin-henkilökulttiin ja päätyy pitämään sitä esimerkkinä uudenlaisesta poliittisesta faniudesta.

Pelitutkimuksen vuosikirjan päätoimittaja on professori Jaakko Suominen Turun yliopistosta. Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi professorit Raine Koskimaa (Jyväskylän yliopisto) sekä Frans Mäyrä (Tampereen yliopisto), yliopistonlehtori Petri Saarikoski (Turun yliopisto) ja yliopistotutkija Olli Sotamaa (Tampereen yliopisto).

Lisätietoja: Jaakko Suominen, jaakko.suominen@utu.fi, 02-333 8100

Pelitutkimuksen vuosikirjan 2013 sisällys

Toimituskunta: Johdanto. i-ii.

Artikkelit

J. Tuomas Harviainen ja Timo Lainema: Pelit, systeemidynamiikka ja oppiminen. 1-12.

Markku Reunanen, Mikko Heinonen ja Manu Pärssinen: Suomalaisen peliteollisuuden valtavirtaa ja sivupolkuja. 13-28.

Tero Pasanen ja Jonne Arjoranta: “Kuka tarvitsee netin sotapelejä?” – Väkivaltaisten pelien diskurssit suomalaisessa verkkomediassa. 29-57.

Ave Randviir-Vellamo: Like Putin: Videopeliesimerkki osallistuvasta propagandasta. 58-72.

Olli Sotamaa: Arkipäivän fantasiaa: taidosta, faniudesta ja pelirytmistä fantasiajalkapallossa. 73-91.

Katsaukset

Olli Sotamaa: Kokemuksia avoimesta arvioinnista – tapaus fantasialiiga. 93-98.

Usva Friman: Digitaalisten pelien naishahmoesitykset ja niiden tutkimus. 99-108.

Olli Sotamaa ja Jaakko Suominen: Suomalainen pelitutkimus vuosina 1998–2012 julkaistujen peliväitöskirjojen valossa. 109-121.

Esittelyt ja arviot

Olli Sotamaa: Jani Niipola, Pelisukupolvi: Suomalainen menestystarina Max Paynestä Angry Birdsiin. 122-124.

Frans Mäyrä, Jaakko Suominen ja Raine Koskimaa: Pelitutkimuksen paikat: pelien tutkimuksen asettuminen kotimaiseen yliopistokenttään – Osa yksi: Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. 125-133.

From Narrative to Gameplay (And Back) – Studying Transmedial Storyworlds

Today I had the pleasure of presenting the keynote lecture, titled “From Narrative to Gameplay (And Back) – Studying Transmedial Storyworlds” in the University of Cincinnati, “Focus on German Studies” conference. My talk featured a discussion of polyphony, conflicts and ambiguous heterogeneity in cultural texts and in cultural identities, concludes with an example of transmedial storyworld design from “LEGO the Lord of the Rings” video game. You can access both my lecture slides as well as the full video recording of the keynote (captured via Google Hangouts) from below:

 

Ljubljana COST Meeting

COST Meeting, Ljubljana
COST Meeting, Ljubljana

This week, our “hybrid playfulness” research team is joining the COST FP1104 (“hybrid COST”) researchers around the Europe, and elsewhere to discuss the future of media, both printed and electronic, and particularly the in-between. The first day agenda was fully packed, including invited presentations on topics such as 2D codes, Augmented Reality, innovative printing, rich media mobile advertising, plus keynotes by professor Naomi Baron (American University) on reading in print and digital, and principal researcher Richard Harper (Microsoft Research Cambridge) on reading as writing and collaboration in the era of cloud computing. The Slovenian capital, Ljubljana, appears like a beautiful city, even while I have had little opportunity to look around so far.

Ljubljana, Slovenia
Ljubljana, Slovenia
%d bloggers like this: