Gradu suomalaisesta pelikulttuurista?

(In Finnish only, sorry.) Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiaineessa on mahdollista erikoistua tutkimaan esimerkiksi sosiaalisen median tai digitaalisten pelien kaltaisia alueita. Herätteitä mahdollisiin graduaiheisiin on nyt listattuna täällä. Erityisesti tässä yhteydessä mainostan mahdollisuutta tehdä gradutyönsä suomalaisiin pelikulttuureihin liittyen. Suomen Akatemian rahoittama Pelikulttuurien synty Suomessa -tutkimushanke tarjoaa taustatukea tutkimuksille, joissa syvennytään tarkastelemaan pelien mieltä, muotoja ja merkityksiä niin makro- kuin mikrotasolla. Kun hankkeen tuottama Pelaajabarometri-tutkimus tarjoaa yleiskuvaa pelaamisen jakaantumisesta eri sukupuolta olevien, eri ikäisten ja eripuolella Suomea asuvien ihmisten keskuudessa, tarvittaisiin myös tutkimuksia jotka tulisivat lähelle jotain pienryhmää tai jopa yksittäisen ihmisen arkea. Luontevasti tässä yhteydessä erityisesti laadullisia, ihmistieteisiä menetelmiä yhdistävä gradutyö voisi ottaa tarkasteluun vaikkapa jotain internetin pienpeliä harrastavan iäkkäämmän ihmisen, tai vaihtoehtoisesti nuoren peliharrastajan, ja pyrkiä haastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin keinoin tallettamaan kuvan siitä, miten digitaalinen pelaaminen sijoittuu ihmisten arkeen vuonna 2011. Akatemiahankkeella on todennäköisesti mahdollisuus myös rahallisesti tukea paria tämän aihealueen gradutyötä esim. palkkaamalla graduntekijöitä kesätöihin hankkeen tutkimusapulaisiksi kesällä 2011. – Kiinnostuneita interaktiivisen median opiskelijoita pyydetään olemaan yhteydessä: frans.mayra (ättämerkki) uta.fi.

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland. Occasional photographer and gardener.

%d bloggers like this: