Arvo ja raha Internetin fantasiapeleissä

(Here is the – Finnish – abstract of my tomorrow’s talk in Tieteen päivät event in Helsinki):

Peleihin liittyvä rahankäyttö on yksi ulottuvuus pelien arvon ja merkitysten tarkastelussa. Perinteisissä rahapeleissä raha näyttäytyy panoksena, voittoina ja tappioina, ja rahallisen arvon merkitykset määrittävät pitkälti pelin luonnetta. Viihdepelien rahaan ja arvoon liittyvät ulottuvuudet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Viihdepeliteollisuuden tuotteiden myyntiarvo ylitti 60 miljardia dollaria vuonna 2009 ja viihteellisiin pelimuotoihin liittyvät kasvunäkymät on taantumankin aikana arvioitu hyviksi. Perinteisen pelimyynnin ja pelilaitteisiin liittyvän liiketoiminnan rinnalle on kuitenkin kehittynyt erilaisia uusia arvonmuodostuksen alueita, jotka osin hämärtävät raha- ja viihdepelien tiukkaa eroa.

Fantasiapelit ovat mielenkiintoinen pelikulttuurin osa-alue, missä kehityksen monimuotoisuus tulee hyvin esiin. Laajimmillaan fantasiapelaamiseen sisällytetään esimerkiksi fantasialiigapelit, missä todellisten urheilijoiden menestys vaikuttaa fantasiajoukkueen ”omistajalleen” keräämiin pisteisiin. Tämäntyyppisen pelaamisen voi katsoa tarjoavan lisäarvoa ja -jännitystä aktiiviselle urheilun seuraajalle, mutta esimerkiksi Ilta-Sanomien Liigapörssi-peli tarjoaa parhaiten menestyneelle virtuaalivalmentajalle myös tuhannen euron rahapalkinnon. Virtuaalinen ja arkitodellisuuden arvonmuodostus ovat tiiviisti kietoutuneet yhteen.

Fantasiaroolipelit ovat osaltaan laajentaneet pelaamisen merkityskirjoa 1970-luvun varhaisvaiheistaan lähtien. Nämä pelit pyrkivät tarjoamaan kokemuksen sisäisesti johdonmukaisesta vaihtoehtotodellisuudesta. Pelaaja luo fantasiamaailmaan hahmon, jonka kokemusten, varusteiden ja voimien kartuttamiseen liittyy oma, itseisarvoinen merkityskokemuksensa. Samalla raja fantasian ja arkimaailman välillä on kuitenkin häilyvä. Pelaajat raportoivat pelissä saavutetun itseluottamuksen, kielitaidon tai tiimityön kokemusten siirtyvän rikastuttamaan myös ei-virtuaalista arkielämää. Raha koetaan toisinaan uhkatekijäksi fantasiaroolipeleissä: miljardiluokkaan laajentuneet virtuaalihyödykkeiden markkinat tekevät mahdolliseksi ”ostaa rahalla menestystä” aiemmin autonomiseksi koetussa fantasiatodellisuudessa. Samalla fantasiapelien yksi keskeinen sisältö liittyy pitkäveteiseen ja vaativaan ”fantasiatyöhön”, jonka tavoitteena on pakottaa pelaaja käyttämään aikaa kuukausimaksuperusteisessa pelimaailmassa. Laajojenkin fantasiapelien muuttuessa parhaillaan ilmaispeleiksi, on tämä arvon ja ansainnan logiikka murtumassa, ja tilalle kehittyy nopeasti uusia virtuaalisen ja reaalisen työn, viihteen ja kuluttamisen yhdistelmiä.

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland. Occasional photographer and gardener.

%d bloggers like this: