Triangle & Play Society

(In Finnish) Tampereen yliopiston pelitutkimusryhmä (Game Research Lab/TRIM; Informaatiotieteiden yksikkö) käynnistää kaksi uutta tutkimushanketta. ”Triangle: sosiaalisen median haasteet pelipalvelujen suunnittelulle” sovittaa yhteen kolme tutkimusaluetta, pelisuunnittelututkimuksen, pelikokemustutkimuksen sekä pelien ja virtuaalitalouden ansaintamallitutkimuksen. Tavoitteena on tuottaa sekä konkreettisia ratkaisumalleja uusien pelityyppien ja pelitapojen kohtaamiin haasteisiin, että alan kehitykseen vastaavia uusia käyttäjälähtöisiä tutkimusmenetelmiä. ”Play Society” on osahanke laajassa Next Media SHOK (strategisen huippuosaamisen keskittymä) -hankekokonaisuudessa. Play Society -hankkeessa tehtävä tutkimus tähtää leikillisyyden (playfulness) syvempään ymmärrykseen pelien ja leikillisen median kehyksessä. Hankkeessa tuotetaan lisäksi prototyyppejä tulevaisuuden palveluista ja kehitetään leikillisten kokemusten arviointiin sopivia käyttäjätutkimuksen menetelmiä. Molemmat hankkeet ovat Tampereen yliopiston ja tietotekniikan tutkimuskeskus HIITin tutkimusyhteistyötä, minkä lisäksi mukana on Tekes ja laaja joukko alan yritystoimijoita. Tutkimukset toteutetaan vuosina 2011-2012.

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland. Occasional photographer and gardener.

%d bloggers like this: