Triangle & Play Society

(In Finnish) Tampereen yliopiston pelitutkimusryhmä (Game Research Lab/TRIM; Informaatiotieteiden yksikkö) käynnistää kaksi uutta tutkimushanketta. ”Triangle: sosiaalisen median haasteet pelipalvelujen suunnittelulle” sovittaa yhteen kolme tutkimusaluetta, pelisuunnittelututkimuksen, pelikokemustutkimuksen sekä pelien ja virtuaalitalouden ansaintamallitutkimuksen. Tavoitteena on tuottaa sekä konkreettisia ratkaisumalleja uusien pelityyppien ja pelitapojen kohtaamiin haasteisiin, että alan kehitykseen vastaavia uusia käyttäjälähtöisiä tutkimusmenetelmiä. ”Play Society” on osahanke laajassa Next Media SHOK (strategisen huippuosaamisen keskittymä) -hankekokonaisuudessa. Play Society -hankkeessa tehtävä tutkimus tähtää leikillisyyden (playfulness) syvempään ymmärrykseen pelien ja leikillisen median kehyksessä. Hankkeessa tuotetaan lisäksi prototyyppejä tulevaisuuden palveluista ja kehitetään leikillisten kokemusten arviointiin sopivia käyttäjätutkimuksen menetelmiä. Molemmat hankkeet ovat Tampereen yliopiston ja tietotekniikan tutkimuskeskus HIITin tutkimusyhteistyötä, minkä lisäksi mukana on Tekes ja laaja joukko alan yritystoimijoita. Tutkimukset toteutetaan vuosina 2011-2012.

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.