Harjoittelupaikkoja

[In Finnish:]

TRIM-tutkimuskeskuksessa on haettavana kaksi harjoittelijan määräaikaista (3 kk) työsuhdetta

Molemmat harjoittelijat sijoittuvat pelitutkimusryhmän eri hankkeisiin.

1. Suomen Akatemian rahoittama ”Pelikulttuurien synty Suomessa”-tutkimushanke

Hankkeessa on tarvetta kerätä laadullista aineistoa julkaisujen pohjaksi suomalaisista pelaajaryhmistä ja pelikulttuureista. Hankkeessa on aiemmin toteutettu laaja-alaisia kyselytutkimuksia (Pelaajabarometri 2009 & 2010), mutta näillä ei vielä päästä riittävän lähelle pelaajan arkea.

Harjoittelija (mahdollisesti useampi harjoittelija) tekevät iältään, sukupuoleltaan ja pelaamisen sisällöiltään toisistaan poikkeavien pelaajien osallistuvaa havainnointia sekä avustavat haastatteluaineistojen keräämisessä ja analyysien kirjoittamisessa.

2. Tekes-rahoitteinen pelitutkimushanke “Triangle – sosiaalisen median haasteet pelipalvelujen suunnittelulle”

Hankkeessa on tarvetta harjoittelijalle liittyen sekä laadullisten että määrällisten aineistojen hallintaan ja analysointiin. Hankkeessa toteutetaan useita kyselyitä, haastatteluita ja saamme mm. lokidataa suoraan yrityksiltä liittyen pelituotteisiin.

Harjoittelijan tehtävänä Triangle-hankkeessa tulee olemaan aineistojen käsittelyä, mm. haastatteluiden litterointia ja lokianalyysia. Työ voi sisältää myös vaativampia tehtäviä osaamisen mukaan.

Harjoittelijoiden ohjaajina toimivat professori Frans Mäyrä ja projektipäällikkö Janne Paavilainen.

Harjoittelijoilta edellytetään kiinnostusta digitaalisiin peleihin, pelaamisen tapoihin ja merkityksiin sekä laajemmin pelikulttuureihin. Hyvät sosiaaliset taidot ja laadullisen tutkimuksen menetelmälliset taidot ovat hakijalle eduksi. Hypermedian opintoja suorittaneet ja erityisesti pelitutkimukseen suuntautuneet opiskelijat ovat valinnassa etusijalla.

Lisätietoja harjoittelijan tehtävästä antavat professori Frans Mäyrä (frans.mayra@uta.fi) ja projektipäällikkö Janne Paavilainen (janne.paavilainen@uta.fi).

Palkkaus molemmissa tehtävissä 1100 e/kk. Työsuhteet ovat pituudeltaan 3 kuukautta ja alkavat kesäkuun alussa tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset on toimitettava 15.3.2011 klo 16.15 mennessä sähköpostitse professori Frans Mäyrälle (frans.mayra@uta.fi). Otsikoi viestisi ”Harjoittelija/Pelitutkimusryhmä”.

(Edit: korjattu deadlinen vuosiluku: 2010 –> 2011.)

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland. Occasional photographer and gardener.

%d bloggers like this: