Rhetoric of Death

I was happy to work as a pre-examiner for an interesting PhD thesis which will now be publicly defended in the University of Turku. Titled “Rhetoric of Death and Generic Addressing of Viewers in American Living Dead Films”, Outi Hakola’s thesis is an interesting exploration of “Living Dead” phenomena and its significance in the American culture and cinema tradition. You can download the full thesis from this page. More in Finnish:

Väitös kauhuelokuvista ja kuolemasta 28.5.2011

FM Outi Hakola väittelee lauantaina 28. toukokuuta 2011 kello 12 Turun yliopistossa (Tauno Nurmela -sali, päärakennus, Yliopistonmäki) aiheesta “Rhetoric of Death and Generic Addressing of Viewers in American Living Dead Films” (Kuoleman retoriikka ja katsojien geneerinen puhuttelu amerikkalaisissa elävä kuollut -elokuvissa).

Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Kendall Phillips Syracusen yliopistosta (New York, USA) ja kustoksena professori Jukka Sihvonen.

Elävä kuollut -elokuvat ovat eri vuosikymmeninä tarjonneet uusille sukupolville mahdollisuuden käsitellä kuoleman ajatusta ja kuolemaan liittyviä tunteita ja käsityksiä fantasioinnin kautta. FM Outi Hakolan väitöstutkimus nostaa esille, miten Hollywoodin vampyyri-, muumio- ja zombielokuvat 1930-luvulta 2000-luvun taitteeseen keskustelevat modernin länsimaisen kuolemakäsityksen kanssa.

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: https://www.doria.fi/handle/10024/69580

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland. Occasional photographer and gardener.

One thought on “Rhetoric of Death”

Comments are closed.

%d bloggers like this: