SF tutkijatapaaminen / researcher meeting 2012

Here is the CFP for this year’s science fiction and fantasy researcher meeting at Finncon (below in English):

MUUKALAISET, TULKAA KOTIIN –
XIII SCIFI- JA FANTASIATUTKIJATAPAAMINEN
Tampereella torstaina 19.7. & perjantaina 20.7. 2012

Finnconin yhteydessä järjestettävän kolmannentoista scifi- ja fantasiatutkijoiden tapaamisen teemana on muukalaisuus. Muukalaisuutta voidaan käsitellä spekulatiivisessa fiktiossa koomisesti tai kauhukuvitelmana, mutta myös analyyttisesti. Kummeksutun hahmon vieraudessa kiteytyy usein teoksen tematiikka. Tutkijatapaamiseen toivomme pohdintoja esimerkiksi siitä, millaisia ovat etniset konfliktit fantasiassa tai millaista vertauskuvallisuutta kätkeytyy tieteisfiktion alieneihin.

Tutkimuksen kohteena voivat olla kirjat, elokuvat, tv-sarjat tai muut scifiksi tai fantasiaksi laskettavat kulttuurituotteet. Toivomme saavamme tutkijatapaamiseen papereita teemaan sopivista tutkimuksista, olipa tavoitteena essee, seminaarityö tai väitöskirja. Tutkijatapaamisen erityisvieraiksi toivotaan gradu-vaiheessa olevia opiskelijoita, mutta kutsu on suunnattu tänä vuonna myös Pohjoismaisin ja Baltiaan. Paperit voivat olla joko suomeksi tai englanniksi.

Tutkijatapaamisen tavoitteena on edistää monitieteistä tieteiskirjallisuuden ja fantasian tutkimusta sekä suomalaisen tutkijaverkoston kansainvälistymistä. Työskentelyä ohjaavat tutkija Irma Hirsjärvi (JY), prof. Liisa Rantalaiho (TaY), prof. Frans Mäyrä (TaY), tutkija Sofia Sjö (Abo), tutkija Merja Leppälahti (TuY), sekä tutkija Paula Arvas (HY).

Lähetä 500 sanan abstrakti aiheestasi 27.4.2012 (huom! korjattu päivä) mennessä Word- tai RTF-tiedostona osoitteeseen csmaso [at] uta.fi. Väitöskirjaan tai sitä seuraavaan tutkimukseen liittyvien papereiden toivomme olevan englanniksi. Lähetämme tiedon hyväksymisestä ja jatko-ohjeet 21.5. mennessä. Itse seminaariin toivomme 4-8 sivun paperia kultakin. Mikäli osanottajien määrä antaa myöten, käsitellään papereita myös teeman ulkopuolelta. Huom! PORTTI-lehti on tarjonnut joillekin papereille mahdollisuuden tulla julkaistuiksi artikkeliksi muokattuina (http://www.sci.fi/~portti/).

Järjestäjät:
FINFAR – Finnish Network of Fantasy Research ja Finncon (2012.finncon.org/).
Koordinaattori: Markku Soikkeli (csmaso [at] uta.fi)

ALIENS, COME HOME –
THE 13TH SEMINAR OF SCIENCE FICTION AND FANTASY RESEARCH IN FINLAND
Tampere, 19th and 20th July, 2012

The 13th Seminar of Science Fiction and Fantasy Research in Finland will take place in Tampere in connection with Finncon 2012, and for this year’s seminar we wish to invite papers on the general theme of the alien. In speculative fiction the alien can be anything from a comic element to a vision of horror, but it can also be approached in an analytical fashion. Often the theme of a particular work will coalesce in how it represents the odd, the alien and the strange. We are looking forward to seeing papers exploring, for example, the representation of ethnic conflicts in fantasy, or the symbolism of alien beings in science fiction.

The research may be based on literature, movies, TV-series and any other cultural product in the wide field of science fiction and fantasy. Various kinds of papers are welcome: essays, academic seminar papers, parts of dissertations etc. The papers may be in either Finnish or English.

The aim of the seminar is to promote Finnish multidisciplinary research on science fiction and fantasy and to enhance the internationalization of the Finnish research network. Teachers of the seminar are researcher Irma Hirsjärvi (Univ. of Jyväskylä), prof. Frans Mäyrä (Univ. of Tampere), prof. Liisa Rantalaiho (Univ. of Tampere), researcher Sofia Sjö (Åbo Akademi), researcher Merja Leppälahti (Univ. of Turku), researcher Paula Arvas (Univ. of Helsinki).

The deadline for an abstract of 500 words is 27.4.2012. It should be sent by e-mail, preferably in Word- or RTF-format to the address csmaso [at] uta.fi You will receive a message about the acceptance of your paper and further info by 21.5. For the seminar we wish to receive a presentation of 4-8 pages of your research. Dissertation articles or post-graduate research papers should be in English if possible. When the number of participants allows, papers will also be accepted outside the theme.

Organizers: FINFAR – Finnish Network of Fantasy Research and Finncon 2012
Coordinator: Markku Soikkeli (csmaso [at] uta.fi)

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland. Occasional photographer and gardener.

3 thoughts on “SF tutkijatapaaminen / researcher meeting 2012”

    1. Voi kurjuus, olen koko kevään yrittänyt löytää tietoa tämän vuoden Finnconin tutkijatapaamisesta, mutta jostain syystä en ole useilla googlauksilla tätäkään infopläjäystä tavoittanut. Osallistuminen tapaamiseen maisterivaiheen opiskelijatyöllä olisi hieman houkutellut, mutta tämä deadline ei taida onnistua näin myöhäisellä havahtumisella.
      Kuinkahan FINFARin tapahtumista, etenkin tuosta tutkijatapaamisesta saisi parhaiten tietoa, näin tulevaisuutta ajatellen?

Comments are closed.

%d bloggers like this: