Kutsu: Informaatiotutkimuksen päivät 2014

Informaatiotutkimuksen yhdistys ry järjestää Informaatiotutkimuksen päivät Oulussa 6. - 7. marraskuuta 2014. Päivillä tarkastellaan informaatioalan ilmiöitä laajasti sekä tutkimuksen, opetuksen että ammattikäytäntöjen näkökulmista. Etsimme nyt järjestettäviä työryhmiä ja niiden teemoja. Esitä työryhmää ilmoittamalla sähköpostitse Terttu Kortelaiselle (terttu.kortelainen@oulu.fi) 28. maaliskuuta 2014 mennessä seuraavat tiedot:

1. Työryhmän teema

2. Työryhmän vetäjä(t) (nimi, organisaatio)

3. Vetäjien sähköpostiosoitteet

4. Lyhyt kuvaus työryhmän teemasta sekä siitä, millaisia esityksiä ryhmään toivotaan.

5. Esitysten kieli, muoto

6. Muuta huomioitavaa (tila, tekniikka tms. toiveet).

Tarkempia ohjeita on liitetiedostossa.

Informaatiotutkimuksen yhdistyksen ja Informaatiotutkimuksen oppiaineen puolesta

Terttu Kortelainen

''''''''''''''''''''''''''''''
Terttu Kortelainen

FT, dosentti
Yliopistonlehtori
Humanistinen tiedekunta / Informaatiotutkimus PL 1000
90014 Oulun yliopisto
p 0294 48 3355
fax 08 344 790

PhD, docent
University lecturer
Faculty of Humanities / Information Studies P.O. Box 1000
FIN-90014 University of Oulu
Finland
tel +358 294 48 3355
fax +358 8 344 790

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland. Occasional photographer and gardener.

%d bloggers like this: