SF/Fantasy researcher meeting

Tiedoksi / for your information:

Esitelmäkutsu / Call for Papers (in English please see below)

MYYTIT SCIFISSÄ JA FANTASIASSA

Finnconin yhteydessä järjestetään XII scifi- ja fantasiatutkijoiden tapaaminen 14.-15.7.2011 teemana myytit scifissä ja fantasiassa.

Teemaan sisältyvät sekä uskonnolliset/klassiset että profaanit/modernit myytit. Moderni myytti on yhteisön hyväksymä mallikertomus, joka voi olla esimerkiksi myyttinen tarina (esim. pyöreän pöydän ritarit); arkinen käsitys, joka ei pohjaudu todellisuuteen (esim. punapäät ovat tulisia); myyttinen “todellisuustarina” (esim. lännen valloitus) tai myyttinen hahmo (esim. Don Juan, Faust).

Scifi ja fantasiakirjallisuus ammentavat sekä klassisista että moderneista myyteistä. Myyttejä voidaan käsitellä kriittisesti tai niiden kautta voidaan pohtia yhteiskunnan rakenteita ja ihmisiä. Finnconin kunniavieras Nalo Hopkinson on esimerkiksi pohtinut afrikkalaisen mytologian kautta myyttien merkitystä ihmisen elämää jäsentävänä tekijänä. Virtuaalitodellisuuden puolella niinikään käytetään, uudistetaan ja rikotaan myyttejä. Scifissä on käsitelty erilaisia mytologioita myös rakentamalla niitä maapallon ulkopuolisten elämänmuotojen kulttuureihin.

Miten erilaisia myyttejä käsitellään genrefiktiossa? Millaisia myyttejä ja mytologioita scifi ja fantasia käyttävät? Kutsumme töitä, joissa pohditaan myyttejä scifissä ja fantasiassa eri näkökulmista.

Toivomme saavamme tutkijatapaamiseen papereita teemaan sopivista fantasia- ja scifitutkimuksista, olipa tavoitteena essee, artikkeli, seminaarityö tai väitöskirja. Työskentelyä ohjaavat tutkija Irma Hirsjärvi (JY), yliopistonlehtori Merja Polvinen (HY), tutkija Sofia Sjö (ÅA), tutkija Merja Leppälahti (TY) ja prof. Liisa Rantalaiho (TaY).

Lähetä 500 sanan abstrakti aiheestasi 10.5.2011 mennessä Word- tai RTF-tiedostona osoitteeseen meleppa@utu.fi. Väitöskirjatyöhön liittyvien tai post-doc-paperien toivotaan olevan englanniksi. Lähetämme tiedon hyväksymisestä ja jatko-ohjeet toukokuun lopulla. Itse seminaariin toivomme 4-8 sivun paperia kultakin. Jos osanottajien määrä antaa myöten, voidaan käsitellä myös muita teemoja sisältäviä papereita, erityisesti Finnconin kunniavieraiden Nalo Hopkinsonin tai Richard Morganin töitä käsitteleviä.

Portti-lehti (http://www.sci.fi/~portti/) sekä Kosmoskynä (http://kosmoskyna.net/) tarjoavat muutamille papereille mahdollisuuden tulla julkaistuiksi artikkeliksi muokattuna.

Lisätiedot
Koordinaattori Katimaria Mustajärvi, kati.mustajarvi@utu.fi
Tutkija Merja Leppälahti, meleppa@utu.fi

CFP: MYTHS IN SCIENCE FICTION AND FANTASY

The 12th Seminar of the Finnish Network of Fantasy Research will be organized on 14th and 15th of July, 2011, in Turku, Finland, in connection with the Finncon 2011. The theme of the seminar is Myths in science fiction and fantasy.

The theme of the seminar encompasses both religious/classic myths and profane/modern myths. A modern myth is a master narrative accepted by the society, and it may be a mythical story (e.g. the Knights of the Round Table), an everyday assumption (e.g. redheads are temperamental), a mythical “reality story” (e.g. conquering the Wild West) or a mythical character (e.g. Don Juan, Faust).

Both science fiction and fantasy literature use elements of classic and modern myths. Myths may be viewed critically, or used to reflect on people and the structures of a society. The Finncon Guest-of-Honour, Nalo Hopkinson, for example, has used African mythology to discuss the role of myths in structuring people’s lives. In connection to virtual reality, myths have been reproduced, renewed and broken. Science fiction has also constructed mythologies in the frame of extraterrestrial cultures.

How are myths treated in genre fiction? What myths and mythologies are found in science fiction and fantasy? We call for papers – essays, academic seminar papers, parts of dissertations, articles etc. – which discuss myths in science fiction and fantasy from different points of view. Teachers of the seminar are researcher Irma Hirsjärvi (University of Jyväskylä), Lecturer Merja Polvinen (University of Helsinki), researcher Sofia Sjö (Åbo Akademi University), researcher Merja Leppälahti (University of Turku) and professor Liisa Rantalaiho (University of Tampere).

The deadline of an abstract of 500 words is May 5th, 2011. It should be sent by e-mail, preferably in Word- or rtf-format to meleppa@utu.fi . You will receive a message about the acceptance of your paper and further information by the end of May. For the seminar, we wish to receive a presentation of 4-8 pages of your research. If the number of participants allows, papers can also be accepted outside the theme, especially those dealing with the works of Finncon Guests-of-Honour, Nalo Hopkinson and Richard Morgan.

Some of the papers have the opportunity of getting published as revised articles in the Portti magazine (http://www.sci.fi/~portti/), and in Kosmoskynä magazine (http://kosmoskyna.net/).

For more information:
Coordinator: Katimaria Mustajärvi, kati.mustajarvi@utu.fi
Researcher Merja Leppälahti, meleppa@utu.fi

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland. Occasional photographer and gardener.

2 thoughts on “SF/Fantasy researcher meeting”

Comments are closed.

%d bloggers like this: