Internet- ja pelitutkimuksen maisterikoulutus

[Our Internet & Game Studies masters degree program is open for applications]

Internet- ja pelitutkimuksen (ent.hypermedia) maisterikoulutuksessa voi erikoistua tutkimaan vuorovaikutteista digitaalista mediaa, sen käyttöä ja suunnittelua. Opinnot keskittyvät internetin ja digitaalisten pelien kaltaisiin mediamuotoihin ja tarjoavat valmiuksia niiden analysoimiseen yhteisöllisten ja yksilöllisten käytäntöjen sekä käyttäjien kokemusten näkökulmasta. Opinnoissa pyritään kriittisesti tarkastelemaan ja ymmärtämään informaatioteknologian suunnittelua, käyttöä, sisältöjä ja merkityksiä. Keskeisiä opetuksessa tarkasteltavia aihealueita ovat internetin, sosiaalisen verkkomedian, avoimen tietoyhteiskunnan ja digitaalisten pelien tutkimukseen liittyvät kysymykset. Opinnoissa keskeistä on vahva tutkimusorientaatio. Opintojen kuluessa kehitetään valmiuksia suuntautua alueen jatko-opintoihin sekä toimimiseen asiantuntijana uusiin mediamuotoihin liittyvissä kysymyksissä. Vuorovaikutteinen ja verkottunut media on nopeasti laajeneva ja monimuotoinen tutkimuskenttä. Alueen opinnoissa menestyminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen ajatteluun sekä eri tieteenalojen tietämyksen luovaan soveltamiseen.

Erillisvalinnan hakuaika: 1.2.-29.2.2012 klo 16.15

Tarkemmat hakutiedot:

http://www.uta.fi/opiskelijaksi/hakukohteet/erillisvalinta/ipt.html

Author: frans

Professor of Information Studies and Interactive Media, esp. Digital Culture and Game Studies in the Tampere University, Finland. Occasional photographer and gardener.

2 thoughts on “Internet- ja pelitutkimuksen maisterikoulutus”

Comments are closed.

%d bloggers like this: