Pelialan tulevaisuuden osaamistarpeet

[Our team collaborated in the Finnish Board of Education (OPH) working group in planning for the future education needs for game industry; the final report is now published.]

OPETUSHALLITUS

Tiedotusvälineille 16.9.2015 Julkaistavissa heti

Peliteollisuus tarvitsee monipuolista osaamista ja joustavaa oppimista

Suomalainen peliteollisuus tarvitsee lisää tuotteistamisen osaamista. Maailmanlaajuisilla markkinoilla tuotteiden pitää erottua hyvin, ja skaalautuvuus kohderyhmän mukaan eli kyky soveltaa samaa tuoteideaa eri kohderyhmille on tärkeää.

Eri aloille tuotettujen hyötypelien merkitys kasvaa koko ajan. Se edellyttää pelialalta hyötypelien suunnitteluosaamisen sekä pelillistämisen taitojen lisäksi kykyä hoitaa yrityksen sosiaalisia suhteita. Tällä hetkellä pelillistymisen näkökulmasta keskeisiä ovat opetus-, koulutus- ja hyvinvointialat, mutta pelien ja pelillisyyden hyödyntäjien joukko laajenee koko ajan.

Opetushallituksen toteuttamassa ennakointihankkeessa on kartoitettu peliteollisuudessa seuraavan 10– 15 vuoden aikana edellytettävää osaamista. Tulevaisuustyössä hyödynnettiin VOSE-ennakointimallia. Siinä asiantuntijaryhmä työskentelee ennakointityöpajoissa ja määrittelee alan keskeiset muutosvoimat, laatii vaihtoehtoisia skenaarioita ja johtaa niistä osaamistarpeita sekä ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan edustajista sekä pelialan asiantuntijoista.

Teknologian kehityksen kannalta erityisen ajankohtaista on päälle puettaviin peleihin, sensori- ja anturiteknologiaan sekä lisättyyn todellisuuteen liittyvä osaaminen. Kehitys on kuitenkin valtavan nopeaa ja arvaamatonta. Sen takia alan ammattilaisilla täytyy olla valmius seurata ja tulkita teknologian kehityksen uusia tuulia aktiivisesti.

Kuten monilla muillakin aloilla, big datan ja data-analyytikan hyödyntäminen ovat tärkeitä myös peliteollisuudessa. Niiden avulla voidaan tunnistaa asiakkaan syvällisemmät tarpeet ja kehittää niihin yhä paremmin vastaavia tuotteita. Psykologiaa, käyttäytymistieteitä ja kuluttajatutkimusta tulisi hyödyntää pelialalla nykyistä enemmän. Asiakkaita koskevan tiedon käsittely edellyttää eettistä osaamista ja asiakaskunnan heterogeenisyys kulttuurien tuntemusta.

Peliteollisuuden työyhteisöt ovat hyvin monimuotoisia, mikä lisää monikulttuurisuuteen liittyvien taitojen merkitystä. Niiden jäseniltä edellytetään valmiuksia kehittää uudenlaisia yhteistyömuotoja eri toimijoiden välillä. Projektit koko ajan elävissä työyhteisöissä ovat nopeatempoisia, ja niissä tulee hallita ketteriin kehitysmenetelmiin perustuvia projektityökaluja. Luovan organisaation johtaminen poikkeaa perinteisestä autoritäärisestä johtamisesta.

Pelien luominen on monialaista yhteistyötä. Eri alojen opiskelijoita ja ammattilaisia tulee törmäyttää. Tähän voidaan koulutuksessa vaikuttaa esimerkiksi game jam- ja hackathlon-tyyppisten tapahtumien avulla sekä lisäämällä eri toimijoiden kesken toteutettavia projekteja. Mahdollisuutta valita sujuvasti opintoja eri aloilta ja asteilta tulee parantaa. Informaalin oppimisen merkitys pitää tunnustaa ja kehittää sen siihen uusia keinoja. Uusia toimintatapoja tulee kehittää myös oppilaitosten työelämäyhteistyöhön.

Peliteollisuuden osaamistarveraportti  http://www.oph.fi/julkaisut/2015/peliteollisuuden_osaamistarveraportti

Lisätietoa Opetushallituksessa:

Opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto, ulla.taipale-lehto@oph.fi, puh. 029 533 1207

Erityisasiantuntija Jukka Vepsäläinen, jukka.vepsalainen@oph.fi, puh 029 533 1450

Pelialan opinnäytekilpailu 2015 / Game Studies Thesis Competition 2015

[Spread the word: Finnish Game Studies Thesis competition, English text below]

Pelialan opinnäytekilpailu 2015
Kolmatta kertaa järjestettävä pelialan opinnäytekilpailu tekee näkyväksi pelien parissa tehtävää korkeatasoista suomalaista koulutus- ja tutkimustyötä. Kilpailun järjestävät yhteistyössä pelitutkimuksen verkosto DiGRA Finland ja Suomen pelialan keskus Neogames. Opinnäytekilpailuun voi osallistua työllä, joka on hyväksytty kalenterivuoden 2014 aikana (1.1.-31.12.2014).

Tunnustukseen sisältyy 800 euron rahapalkinto, joka voidaan jakaa yhden tai useamman palkitun kesken. Palkitun opinnäytteen tekijälle on varattu mahdollisuus esitellä työtään keväällä 2015 järjestettävässä Pelitutkimuksen päivässä.

Kilpailuun hyväksytään niin suomalaisten yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen peliaiheiset opinnäytetyöt. Opinnäytteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä perustutkinnon valmistumiseen liittyvää lopputyötä. Kilpailuun ei siten voi osallistua opintoihin muuten liittyvällä projektityöllä tai muulla vastaavalla suorituksella. Samaten väitöskirjat on rajattu kilpailun ulkopuolelle.

Opinnäytteen tulee tavalla tai toisella liittyä peleihin. Tutkimuskohteeksi voivat asettua pelit itsessään, niiden pelaaminen, niiden tekeminen tai jokin muu peleihin elimellisesti liittyvä ilmiö. Työ voi olla otteeltaan esimerkiksi teoreettinen, soveltava tai kokeellinen.

Opinnäytteen voi ilmoittaa ehdokkaaksi 13.2.2015 mennessä. Työn voi asettaa ehdolle joko työn tekijä itse tai vaihtoehtoisesti oppiaine/koulutusohjelma tekijän suostumuksella. Kilpailutyöt lähetetään pdf-muodossa osoitteeseen: digra.finland [at] gmail.com.

Jos lopputyön tarkastajien lausunnot on saatavissa, nämä tulee toimittaa kilpailutyön yhteydessä. Mukaan tulee lisäksi liittää työn tekijän ajantasaiset yhteystiedot. Raadilla on oikeus hylätä myöhässä tai puutteellisina toimitetut ehdotukset.

Lisätietoja kilpailusta antaa kilpailuraadin sihteeri, dosentti Olli Sotamaa (olli.sotamaa [at ] uta.fi).

Game Studies Thesis Competition 2015

In order to parade the excellence of Finnish games research and education DiGRA Finland and Neogames Finland Ry have joined forces to award the best Finnish games related bachelor or master thesis through an annual competition.

Prizes: The best thesis will be awarded a monetary prize (this years’ prize sum is 800 euros that will be split between the winners). In addition, the author of the best thesis will have an opportunity to present her or his work in the Finnish Game Research day organised in the spring 2015.

Requirements: We are looking for an ambitious games-related thesis accepted between 1.1.2014 and 31.12.2014 in a Finnish higher education institution (this includes both universities and the universities of applied sciences). The focus can be e.g. on games themselves, in playing them, or in developing them.

Selection process: The decision is made by a peer review panel of experts co-ordinated by Neogames and DiGRA Finland. Based on the reviews, finalists will be short-listed and awarded by the panel.

Documents for submission: 1) the thesis as a single pdf file, 2) the evaluation statements of the thesis (if available) and 3) up-to-date contact details of the author.

Submission details: Send your submission to digra.finland [at] gmail.com.

Submission deadline: 13.2.2015.

Contact: For further information contact Olli Sotamaa (olli.sotamaa [at] uta.fi).

Crossposted from: https://digrafinland.wordpress.com/

%d bloggers like this: