Vahva suositus: O-P Parviainen

Äänestämällä voit vaikuttaa – ääni Vihreiden ehdokkaalle on ääni maapallon tulevaisuuden, uusien työpaikkojen, suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen, sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunnan puolesta.

Olen oppinut tuntemaan Olli-Poika Parviaisen jo monen vuoden ajalta, niin Tampereen yliopistolla kuin sen ulkopuolella. Olli-Poika on poikkeuksellinen ihminen: kärsivällinen mutta näkemyksellinen ja sinnikäs; luotettava ja monipuolisesti osaava. Hän on valmis kuuntelemaan, oppimaan ja siten hän myös saa asioita tapahtumaan – rakentavasti ja yhteistyössä, turhaa vastakkainasettelua välttäen. O-P:n monet asiantuntemus- ja osaamisalueet jaksavat aina hämmästyttää. Hän tuntee niin tiedemaailmaa (hänellä on maisteritutkinto meidän kansainvälisestä pelitutkimuksen maisteriohjelmastamme) kuin elinkeinoelämää ja sote-maailman haasteita. Hän on luovien alojen ja digitaalisuuden puolestapuhuja, joka tietää myös miten tärkeää on laatia eettiset pelisäännöt teknologian soveltamiselle ja turvata ihmisoikeudet kaikille myös digitalisoituvassa tulevaisuudessa. O-P tekee pitkäjänteistä työtä paremmin toimivan ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta.

Olli-Pojan osaaminen ja tietämys on noteerattu ja hänelle on kertynyt laajaa kokemusta monissa eri tehtävissä: yrittäjänä, Tampereen kaupunginvaltuutettuna ja varapormestarina, monien eri toimikuntien jäsenenä, sekä kansanedustajana vuodesta 2015 lähtien. Hän on toiminut aitiopaikalla niin eduskunnan hallintovaliokunnassa, tulevaisuusvaliokunnassa kuin mm. valvonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen toteutumista Suomen edustajana Euroopan Neuvoston kokouksissa.

Tämän lisäksi O-P onnistuu vielä jotenkin myös navigoimaan kahden pienen lapsen isänä arjen haasteet – sekä vielä löytämään aikaa niin roolipeli- kuin musiikkiharrastuksellekin. Hatunnoston paikka.

Erittäin lämmin suositus: tässä on eduskuntaan oikein aikaansaapa ja hyvä ehdokas! Lisää Olli-Pojan (nro 206) vaaliteemoista voi lukea täältä: https://www.ollipoikaparviainen.fi/wordpress/vaalit/

Todellisuutemme tulevaisuus? Nuorten filosofiatapahtuma 2017

[Talked in Finnish about the future of “real” and “virtual” in Helsinki today.] Osallistuin alustajana ja panelistina tänään Nuorten filosofiatapahtumaan. Oma esitykseni (ks. runko alla) pyrki virittelemään pohdintaa ja keskustelua siitä, mihin tulevaisuudessa voi mahdollisesti johtaa ne käynnissä olevat kehityskulut, missä “vaikuttavat mutta ei-materiaaliset” todellisuutta rakentavat kehykset ja kerrokset tulevat keskellemme, ja ohjaavat osaa ihmisistä ajattelemaan, aistimaan, tietämään ja toimimaan – mutta suuri osa väestöä toisaalta ei jaa samaa todellisuutta.

Aineettomien ideoiden vaikutus on perustava kaikkien meidän arkisessa elämässä, ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen muovaa jatkuvasti sitä keitä olemme ja miten ymmärrämme maailmamme. Tässä tilaisuudessa pohdinnan kohteena oli erityisesti uudenlaiset, potentiaalisesti keskenään ristiriitaiset, mutta samoihin tiloihin ja tilanteisiin levittäytyvät pelien, informaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen todellisuuskerrokset. Kuinka tasa-arvon, vallan, yksityisyyden, rahan/arvon, työn/vapaa-ajan ja maailman muuttamisen tai “eskapismin” kaltaiset kysymykset muotoillaan kenties uudelleen, kun nämä kehityskulut ottavat tulevina vuosina seuraavat askeleensa. Kuinka niihin on syytä varautua, millaista peli-, informaatio- ja medialukutaitoa täytyy vaalia ja kehittää että pahimmat uhkakuvat eivät toteutuisi? Kiitokset kaikille keskustelukumppaneille, paikalla oli poikkeuksellisen fiksua, kriittisesti ja laajakaarisesti ajattelevaa väkeä!