Tietokone, henk.koht. (On personal computers)

lenovo-x1-yoga-feature-3
Thinkpad X1 Yoga (photo © by Lenovo)

[Note in Finnish about the use and evolution of personal computers] Henkilökohtaiset tietokoneet ovat verrattain nuori ilmiö, ja ajatus yhden ihmisen käyttöön suunnitellusta ja hankitusta tietokoneesta olisi ollut vielä 1950- ja 60-luvuilla lähes käsittämätön. Tietotekniikan hinta on kuitenkin alentunut, ja samalla ajatus tietokoneesta on ihmiskeskeistynyt. Kalliit tieteelliset ja taloushallinnon laskimet ovat mukautuneet ja mukautettu ihmisten mitä moninaisimpien tarpeiden palvelukseen. Tietokone tallentaa ja arkistoi tekstiä ja dataa, hallitsee digitaalisia kalentereita, mutta myös taipuu tuottamaan ja toistamaan musiikkia, kuvia ja mallintamaan vuorovaikutteisia virtuaalisia tiloja. Yhdistyneenä tietoverkkoihin, tietokoneet ovat monikanavaisia ja monimuotoisia viestimiä, itseilmaisun ja sosiaalisen järjestäytymisen välineitä, arkisen elämän, viihteen ja taiteen näyttämöitä.

Apple_I_Computer
Apple I (photo by By Ed Uthman – originally posted to Flickr as Apple I Computer, CC BY-SA 2.0)

Kun 80-luvulla aloittelin silloisten kotitietokoneiden parissa tietokoneharrastusta, mahdollisuudet olivat avoinna tietotekniikan kehityksen osalta moneen suuntaan. Erilaisia kokeiluja, tuotekategorioita ja digitaalisten sisältöjen lajityyppejä kehiteltiin aktiivisesti. 1990- ja 2000-lukujen aikana tuntui ajoittain siltä, että merkittävät innovaatiot olivat jo takanapäin, ja mielenkiinto rajoittui lähinnä siihen, milloin 286:n jälkeen tulee 386 ja 486, ja mikä Windows 3.1:sta seuraavan käyttöjärjestelmäversion nimeksi tulee.

Mobiililaitteet, ympäristöön sulautuva ja kaikkialla läsnäoleva tietotekniikka on muuttanut tätä perustilannetta niin, että nyt 2010-luvun lopulla tieto- ja viestintätekninen tulevaisuus vaikuttaa jälleen kiehtovalta. Samalla globaalit ongelmat ovat kuitenkin myös nousseet sellaiseen mittaan ja tietoisuuteen, että tietotekniikka itsessään vaikuttaa jossain määrin triviaalilta ja marginaaliseltakin aihepiiriltä. Sosiaalisen median kautta tapahtuva yhteiskunnallisen vastakkainasettelun kasvu ja julkisen keskustelun kriisi kuitenkin osaltaan todistavat myös siitä, kuinka merkittävällä tavalla viestinnän ja vuorovaikutuksen järjestämisen tekniikoillamme on syvällistä vaikutusta arkielämän ja yhteiskunnan kehitykseen.

OLPC: Kannettava tietokone jokaiselle lapselle -järjestön esituotantomalli (photo by “Fuse-Project”; OLPC-Wiki: “Walter”)

Koneiden kanssa keskustelu on myös vuoropuhelua oman, teknologisesti sävyttyneen ja rakentuneen minuutemme kanssa. Mikään laite mitä käytämme tänään, ei ole tietääkseni saapunut ulkoavaruudesta keskuuteemme, vaan kyse on ihmisenä olemisen laajennuksista, joita olemme itse kehitelleet ja joihin olemme syystä tai toisesta ripustautuneet. Kierros kodinkonemyymälässä tai autokaupassa jättää itselleni usein saman, hieman kummastuneen ja kunnioittavan tunnelman kuin esimerkiksi käynti kansatieteellisessä museossa, loputtoman monimuotoisesti kirjailtujen päähineiden tai toisistaan eri tavoin eroavien rukinlapojen keskellä. Ecce homo. Totuus löytyy uusimmasta automaattivaihteistosta.

Tänä vuonna ihmisillä jotka uhraavat aikaansa ja vaivojaan henkilökohtaisten tietokoneiden kehittämiseen, vaikuttaa olevan käsillä useita perustavia erimielisyyksiä ja vaihtoehtoisia kehityssuuntia sille, mitä tietokoneen tulisi meille olla ja merkitä. Osin kyse on henkilökohtaisen tietokoneen jäämisestä kehityksen sivuraiteelle: tietokoneiden pohdiskelua paljon suurempi osa energiastamme menee siihen kun yritämme taivuttaa käyttäytymistämme sellaiseen muotoon että Facebookin, Googlen tai Applen kaltaisten yritysten palveluihinsa kehittämät algoritmit paljastaisivat meille maailmasta ne kasvot joista olemme kiinnostuneita, ja samalla kuvastaisivat meitä itseämme toisille ihmisille siten kuin meistä hyvältä tuntuu. Tai siihen kun valitsemme uutta älypuhelinmallia ja siihen päivittäisen elämän kannalta olennaista valikoimaa mobiilisovelluksia.

Osa kehittäjistä pyrkii sekoittamaan tietokoneen ja mobiililaitteen välistä rajaa: hybridilaitteet kukoistavat. Osa pyrkii pitämään esimerkiksi kosketusnäyttöihin, hahmontunnistukseen ja puheohjaukseen liittyvät kehityskulut poissa henkilökohtaisten tietokoneiden rajoja ja olemusta hämärtämästä. Osa yrittää tehdä tietokoneesta mahdollisimman ohuen ja kevyesti kaikkialle mukana kulkevan, vaivattomasti auki sujahtavan ja päiväkausia yhdellä latauksella toimivan. Toisille henkilökohtainen tietokone on vain tietynlainen pääte pilvipalveluissa raksuttaviin toiminnallisuuksiin ja dataan – tietokone voi kulkea taskussa, ja sen käyttöliittymä korvassa. Yhdelle kehittäjäryhmälle puolestaan henkilökohtaisen tietokoneen tehokkuus on kaikki kaikessa, ja tavoitteena on pakata virtuaalitodellisuuden edellyttämää suorituskykyä myös kannettavan tietokoneen kehysten sisään, ja varustaa se liitännällä silmikkonäyttöön. Suuri joukko kehittäjiä ja valmistajia pyrkii tuomaan henkilökohtaisen tietokoneen hintaa niin alas, että se olisi kilpailukykyinen jopa edullisempien älypuhelintenkin kanssa, vaikka silläkin riskillä että pitkälle tingitty laite ei enää selviäisi vähääkään haastavammista tehtävistä tökkimättä. Toisiin pyrkimyksiin liittyy muotoilu, missä kestävyys ja käytännöllisyys ovat keskeisintä, toisissa puolestaan henkilökohtaista tietokonetta pyritään kehittämään paitsi elektroniikan, myös värien, viimeistelyn ja hienomekaanisen insinöörityön alueella niin sofistikoituneeksi ja yksilölliseksi kokonaisuudeksi kuin mahdollista.

Leonardos-Laptop
Ben Shneiderman, Leonardo’s Laptop (2002) – sikäli kun tiedän, ei ole juurikaan tehty “cultural laptop studies”-tutkimusta sillä kriittis-analyyttisellä tutkimusotteella kuin Paul du Gay ym. “Story of Sony Walkman” -kirjassaan (1996)  – Schneiderman keskittyy ‘universal usability’-teemaan.

Hyötyrationaalinen tarve on vain yksi ulottuvuus ihmisen suhteessa teknologiaansa. Tosin, jos omat tähänhetkiset tarpeeni jos ottaa esimerkiksi, ollaan näissäkin nopeasti yhteensovittamattomien ristiriitojen viidakossa. Pitkät työpäivät, pienet näytöt, pieni teksti ja helposti väsyvät silmät ovat yhdistelmä, mihin parhaiten vastaisi laite, missä näyttö on vähintään 40-50-tuumainen, ja sitä katsottaisiin ainakin puolentoista, parin metrin etäisyydeltä. Toisaalta liikkuvassa työssä mukana kannettavan laitteen olisi tärkeää olla mahdollisimman kompakti, kevyt ja toisaalta siinä pitäisi olla akku jonka varassa kymmentuntinenkin työrupeama sujuu tarvittaessa ilman yhteyttä seinäpistokkeeseen. Niin kauan kuin nämä laitteet eivät osaa vielä lukea ajatuksia, mahdollisimman monipuoliset mahdollisuudet itseilmaisuun ja vuorovaikutukseen erilaisten sisältöjen luomisessa olisivat tärkeitä: mahdollisuus paitsi kirjoittaa ergonomialtaan korkealuokkaisella mekaanisella näppäimistöllä (siksikin koska sanelu ei vielä täysin luotettavasti toimi), piirtää ja värittää, maalata ja valokuvata, myös tallentaa hyvälaatuista videota ja ääntä suoraan laitteesta, esimerkiksi videoitujen luentojen ja neuvottelujen tarpeisiin. Pelien, virtuaalimaailmojen, multimedian, analyysiohjelmistojen ja erilaisten kehitystyökalujen parissa tehtävä työ puolestaan edellyttäisi laskentatehoa, muistia ja korkearesoluutioisia näyttötiloja, jotka ovat ristiriidassa vaikkapa keveyden ja pitkän akunkeston kanssa. Henkilökohtainen tietokone on siis kameleonttimaisena, digiaikakauden “kaiken teknologian” leikkauspisteenä ja pullonkaulana sikäli epäkiitollisessa asemassa, että oli se mitä tahansa, se aina sulkee pois jotain muuta, mitä henkilökohtainen tietokone myös mielellään saisi olla – ainakin joskus, jonakin päivänä ja hetkenä.

Vaikka mainostajat mielellään korostavat pyrkimystä täydellisyyteen ja kaupustelemiensa tuotteiden tinkimättömyyttä mahdollisimman monella osa-alueella, niin kehittäjät kuin useimmat käyttäjät ymmärtävät että henkilökohtainen tietokone on aina jossain määrin epätyydyttävä kompromissi. Sitä leimaa puute ja vajavaisuus – jotain joka usein paljastuu kaikkein kiusallisimmalla hetkellä, kun akku loppuu, teho osoittautuu riittämättömäksi, tai kun riittämättömät ohjauslaitteet ja näytön ominaisuudet tuskastuttavat jännetuppitulehduksen ja päänsäryn piinaamaa käyttäjää. Jotkut yrittävät luopua tietokoneista kokonaan, käyttää jotain muuta tekniikkaa, tai ottaa etäisyyttä kaikkeen tietotekniikkaan. Totuus kuitenkin on, että olemme edelleen lähes jokaisena päivänä myös henkilöitä, joita meidän jokapäiväinen henkilökohtainen tietokoneemme määrittää, rajoittaa, kiusaa ja ajoittain myös palkitsee. Tietokoneen monet mahdollisuudet tuovat esiin omat rajoituksemme – katsot tietokonetta, ja tietokoneestasi katsoo takaisin sinä itse.

Porsche-Design-Book-One
Book One (photo © by Porsche Design)

Using Surface Pro

Surface Pro 4, Logitech K811, M570 trackball.
Surface Pro 4, Logitech K811, M570 trackball.

Short note on what I have found to be the most useful way of using MS Surface Pro 4 in my daily workflow: firstly, I have mostly learned to ignore the dedicated “Windows 10 app” versions of services that I am using. The user experience in those, stripped down versions are generally rather bad. It is much better idea to use the full, desktop version (if available – and Surface Pro 4 is powerful enough to run the desktop one in 99 % of cases). The second option is to try using the “web app” version of the service – even those are generally much better than the “app” you might find from the Windows Store. Chrome is really helpful here, as you can save almost any web page into a Web App to the Windows desktop (go to: Settings [three dots up right], then ‘More Tools’, then ‘Add to Desktop’). The web versions are versatile and powerful these days, and you can e.g. easily enlarge elements in the web interface by simple ‘pinch zoom’ finger gestures – in contrary to the Windows apps, whose interfaces mostly do not scale at all.

I have also tried to learn my own user interface technique, which is a combination of scrolling and pinching with my fingers, precise pointing, underlining, drawing and writing with the Surface Pen, and more exact mouse work, where I currently mostly use Logitech M570 Wireless Trackball. I have never really learned to enjoy the official Type Cover, even while it is great improvement over previous generations of thin-and-light keyboard covers (there is still bit too much flex, and the shallow and imprecise key movement sometimes really irritates a touch typist). So I use a high quality external wireless keyboard, currently either a Logitech K810 or a K811, which I have several.

The downside of this system is that there is a real patchwork to move around and set up: Surface tablet, Pen, trackball mouse, external keyboard, plus of course the power brick. When contrasted to a regular laptop, the benefits are in flexibility: in tablet mode, I can go some time without any other items, or just work with the Surface and the Surface Pen (e.g. when marking drafts and grading student work). But when writing and productivity tasks take priority, then a regular laptop would indeed make things a bit simpler. Maybe the next version of Surface Book might bring these things together? Currently there are some nice compromise efforts (e.g. Lenovo Yoga 900S), but there are multiple compromises in e.g. processing power, storage, pen integration and keyboard quality that this kind of “convertible ultrabooks” take, as contrasted to having separate devices that are all excellent in what they do.

Thus, my current patchwork seems to work best, for me, at least.

Gaming station, next generation

As I wrote around Christmas 2011, I made my latest big PC upgrade then, going for Asus P8Z68-V, GEN3 motherboard and ASUS GTX 560 Ti DirectCU II TOP based system. This served me four, rather than planned five years though. Apparently the motherboard peripherals failed, and then BIOS upgrade went astray, plus botched CMOS reset attempt finally killed the motherboard completely – some nice components were left to my hands, but this system lives no more: https://fransmayra.fi/2011/12/28/the-five-year-upgrade-plan/.

I must say that while setting up your own PC is interesting in itself, the compatibility and driver issues are also bit stressful and tiresome (particularly now, having spent most of last night fighting to revive the old PC system). Thus, this time I decided to submit an order to a store that sells pre-configured, pre-installed and tested PCs that also have the operating system set up. After comparing prices and configurations a bit, I ended up with SystemaStore shop from Oulu. These are some of the highlights of this new gaming station:

Processor: INTEL Core i5-6500 3.2GHz LGA1151 6MB BOXED
Cooler Master HYPER 212 EVO
Motherboad: ASUS Z170-P LGA1151 ATX DDR4 (max. 64GB ram)
Memory: Kingston HyperX Fury 8GB(2x4GB) DDR4 2133Mhz
SSD: Samsung 850 EVO 250GB SSD SATA3
HDD: 1TB 7200RPM SATA3 (Seagate barracuda st1000dm003)
Graphics card: ASUS Strix GeForce GTX 970 OC 4GB (0dB IDLE)
DVD drive: 24X DVD+-RW SATA
Case: Corsair Carbide 200R USB3.0 ATX kotelo
Power source: Corsair 650W 80Plus® Certified ATX (VS650)
Connections: USB2.0/USB3.0/USB type C
OS: Windows 10 64-bit home FI

Let’s see how long it takes before this arrives and I will be able to do the tests (and start working and playing with it – hopefully before my Christmas vacation is over!)

Some product photos:

ASUS-P170-sideways
ASUS Z170-P LGA1151 ATX DDR4

Asus-STRIX-970
ASUS Strix GeForce GTX 970 OC 4GB

Asus-STRIX-970-box
ASUS Strix GeForce GTX 970, box

Cooler-Master-EVO
Cooler Master Hyper 212 EVO

Corsair-200r
Corsair Carbide 200R case

intel_core_i5-6500_32ghz_lga1151_6mb_cache_up_to_360ghz_fc-lga14c_skylake_box-34173680-2
Intel Core i5 processor box

Kingston-Fury
Kingston HyperX Fury DDR memory

Samsung-EVO-SSD
Samsung EVO 250 GB SSD
 

 

Corsair VS650 power source
 
More about the motherboard here: https://www.asus.com/fi/Motherboards/Z170-P/

More about the graphics card here: https://www.asus.com/fi/Graphics-Cards/STRIXGTX970DC2OC4GD5/

Best of both worlds: Windows 10?

2015-12-15 23.40.26
Win10 on Vivobook X202E.

I have been running some small workflow tests on doing basic daily tasks – writing, surfing the web, doing email and project budgets – comparatively on three environments: Chromebook, Windows 10 touchscreen PC, and a Macbook Pro.

While the Mac is the most efficient and beautifully designed of them all (and the retina display is a pleasure to behold), the shallow-move chiclet keyboard does not suit my style of touch-typing. Also, I am still a bit uncomfortable with the way OS X handles maximized apps and keyboard shortcuts to move between them.

2015-12-15 23.23.39
Side by side: Toshiba Chromebook 2, Asus Vivobook X202E (with Win10), and Macbook Pro (with OS X El Capitan).

My Toshiba Chromebook 2 has excellent keyboard, beautiful screen and even the keyboard shortcuts and touchpad controls are simple and clear enough. The problem for a power-user is in the way Chrome OS is often a bit slow to respond, as it needs to load every app and file from the cloud. Also, basic operations such as copy and paste of data between cloud-based apps does not always work, which can be really painful when you are busy working on a deadline.

Windows systems are the basic workhorses of many industry professionals and office workforce in general. I recently updated my old Asus Vivobook X202E into Windows 10, and I have actually been positively surprised how snappy this underpowered, “netbook class” PC can be under the new OS. I also like the flexible, two-handed way of managing the OS and apps simultaneously via both touchscreen, touchpad and keyboard. The trick is to stick to the bare essentials in the software – for example, Chrome is too much work for this old machine to handle these days, but the native Edge browser of Win10 is not (yet) burdened by various extensions and it runs light and fast enough so that I can actually get into the web-based data before my patience runs out. Also, the classic office software and some interesting “modern style” apps work fine in Windows – e.g. this post was written in the new native WordPress desktop app, which can be from found here: https://desktop.wordpress.com/ .

Your mileage may vary, e.g. depending on which cloud service and app ecosystem you are primarily located in. I am a mixed user of iCloud, OneDrive and Dropbox myself (and Android, iOS, PC, Mac, Chrome devices), and while I think that all major OS & service ecosystems have their strengths, I am particularly happy with the Windows 10 style of doing things at the moment. (If only my touchscreen laptop would be a bit more capable and up to date model…)

Gestures and multi-touch: Logitech T650

As operating systems evolve, so do the ways of interacting with them. While older laptops might have still the processing power or even the disk space to run e.g. Win8 or Win10, it is often in the control, or human interface hardware where the support is lacking. Adding an external keyboard and touchpad might be a way to give some extra life to an older system, while the downside of such “hybrid system” will unavoidably be that you’ll lose the simplicity of being able to just open the laptop cover and quickly start working. Setting up the external keyboard and external touchpad might make nevertheless sense for longer working sessions. In my case, I suffer from chronic carpal tunnel syndrome and simply cannot work with non-ergonomic mouses, keyboards or touchpads – and I regularly rotate and try all sorts of mouse replacements and other add-ons.

Logitech T650
Logitech T650.

My optimal system at the moment is based on some very nice gear Logitech has developed. Both on my Macbook Pro and Vaio Z3 I have now set up the illuminated bluetooth keyboard by Logitech: K810 model for Vaio, K811 for Mac. The key travel in either of these, otherwise pretty excellent PCs is just too shallow to allow for high-speed typing – at least for me, your mileage may vary. Logitech K810/K811 is so excellent piece of design and engineering, with such an outstanding typing experience, that I just cannot stop marvelling at it every day I use these things – and I have purchased several, despite the rather steep price. My lurking nightmare is that Logitech will some day cancel this product, or somehow alter and ruin the design and functionality – so I just might again go out and get a couple extra ones to my spare parts closet, just to be on the safe side.

While I really like the touchpads of Macbooks, the touch behaviour in Windows systems has been much more problematic. In modern Windows 10 systems the touchpads apparently are getting closer to the Mac standard, and there is also the additional interaction affordance of touch screen in many Win10 models (something that Apple has stayed away in their laptops, while the touch interface of iPads and iPhones is of course very good). I happen to like the combination of touch screen and mouse/touchpad – it feels natural to handle screen directly, and it is also good for ergonomics to change the manner of manipulation every now and then – even while if touch screen would be the only mouse replacement, it would not really work.

For older Windows 7 devices like my Vaio Z3 there is no luxury of truly working multitouch gestures or anything like that – the touchpad in this Vaio is small, cramped and operates so erratically that it can pretty much drive you crazy, particularly if you have used something like Macbook Pro, with a really good touchpad and multigesture OS X that supports it.

While originally purchased for my other, Windows 8.1 equipped home computer, I recently took the Logitech T650 external touchpad to work and tried setting it up with my Vaio. While the small “Unifying” connector now takes up one precious USB port (no bluetooth in T650), I was surprised how well this Logitech touchpad works with Windows 7. The newest version of Logitech’s SetPoint software works really well also under Windows 7, and the two-finger, three-finger and even four-finger gestures really transform the speed and ease of use for scrolling and handling many documents and different software running simultaneously in my Vaio. The operating system is originally not really optimised for this kind of use, and there is no e.g. “expose” style overview mode in Win7, but Logitech add-on software provides that feature, as well as several others. The main problem is that if you are constantly running from meeting room to another like I do, there is not really time to set up the laptop, set up the keyboard and touchpad, switch on all of them, make sure that they connect correctly (sometimes they do not – a reboot might be required); and then, at the end of meeting to switch off and repack all three things again – just to repeat everything at the next room. But I guess I’ll just need to live with that at the moment. The multitouch gestures and solid typing experience that Logitech provides are so much better than the alternatives.

Logitech T650 multitouch gestures
Logitech T650 multitouch gestures.

Price for mobile use value: laptops

Chromebook 2 on scale.
Toshiba Chromebook 2 on scale.

I did a quick comparison of three kinds of laptops: a touchscreen Win8-PC, Macbook Pro, and a Chromebook. Since I am primarily interested in how much use time I get, for which price, and how much weight I need to carry around, here is a simple metric for the price of such “mobile use value” of a laptop. ASUS Vivobook X202E (500 €) = 1,5 kg, MacBook Pro Retina 13 (1300 €) = 2.2 kg, Toshiba Chromebook 2 Full HD/IPS (400 €) = 1,5 kg (all weights with the powerbrick included, my Mac is also protected by a Tech21 case). Vivobook’s battery runs out in c. 3-4 hours, Toshiba should go for 8 hours, and the Mac can do perhaps 9-11 hours (this is the late 2013 model). The “metric” for price/hours*weight comparison would thus be:

  • ASUS Vivobook: 500/4*1,5 = 188
  • Macbook Pro: 1300/10*2,2 = 286
  • Toshiba Chromebook 2: 400/8*1,5 = 75

Your needs may vary, but with these criteria of mine, Toshiba Chromebook 2 is pretty much in its own class regarding this kind of mobile use value (light-weight, capable laptop with adequate battery life and moderate price). Chrome OS is mostly limited by its reliance on various online services, and particularly on daily work, moving data and files from one service to another may require some extra steps, but in my tests, almost everything that needs to be done, can be done also with a Chromebook. And the totally silent, solid laptop with good keyboard, responsive touchpad and amazing, Full-HD IPS screen provides excellent user experience. MacBook Pro is much more premium device, but with its price-tag I feel less confident throwing it into my back while running into bus/airport etc. (hence, the Tech21 case). A Chromebook can even be lost on the road – and all data is still safe in the cloud, not in the laptop. (The “Smart Lock” of Chromebook detects when myself/my Android phone is not nearby, and will automatically lock itself.) A budget Windows laptop like my old ASUS Vivobook simply cannot compete here, it is much slower than either of the two others, its touchpad is pretty terrible and touchscreen use of Win8.1 has its continuous challenges. Add there mediocre battery life, and you do not have best value for mobile use.

Toshiba Chromebook 2.
Toshiba Chromebook 2 (viewing angles, from the sides).

One could of course add tablet devices like iPad Air 2 or the forthcoming Surface Pro 4 into the equation here, and argue that they’d make more sense than a Chromebook – even according to the above metric. That might be true for some, but in my use I rely on the classic “clamshell” design of a laptop, and an add-on keyboard is never the same. MacBook Air, or the new 12″ MacBook are very good devices for mobile use, but the price is not in the Chromebook range. But: everyone makes their own decisions, in the end. My guess is that particularly in the education sector Chromebooks will do increasingly well in this new era of “Cloud Computing”.

Vaio Z3 Windows 8 upgrade

I did the Windows 8 upgrade to my workhorse Vaio Z3 (short for Vaio, Z Series, 3rd Generation) today. My experiences from testing with the Asus Vivobook had been mostly positive, and as I had started getting bluescreens to Windows 7 in Vaio, it crashed if it went to sleep mode, the PMD discrete Radeon card was no longer recognised, etc., it would had been necessary to reinstall its OS in any case.

It was necessary to unplug the PMD during the installation, as that peripheral meant that Windows 8 would get stuck into the adding devices phase. And that meant borrowing another external DVD drive to access the installation media from, but otherwise the process was pretty straightforward. Some drivers had to be removed prior to installation and loads of drivers for Windows 8 were available from the Sony support page for Windows 8 upgrade. The only thing missing was the display driver for the hybrid Radeon/Intel display system Vaio Z3 is using. I try to post the link for that later, it is an unofficial beta thing, but seems to work fine with the PMD.

20130118-181953.jpg