DiGRA 2016: joint DiGRA/FDG conference

This actually makes great sense: “For the first time, the Digital Games Research Association (DiGRA) and the Foundation of Digital Games (FDG) will partner in an unprecedented gathering of games researchers. We invite researchers and educators within game research, broadly construed, to submit their work.” More at: http://www.digra.org/145807/#more-145807

Narrative Theory, Literature, and New Media: new book

Narrative Minds, Virtual Worlds (cover).
Narrative Minds, Virtual Worlds.

New book, edited by Mari Hatavara, Matti Hyvärinen, Maria Mäkelä and myself, is now available for pre-order: Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds (Routledge). This interdisciplinary work discusses and analyses constructions of storyworlds and minds in games as well as in literature and media from multiple perspectives. Here is the table of contents:

Introduction: Minds in Action, Interpretive Traditions in Interaction Mari Hatavara, Matti Hyvärinen, Maria Mäkelä, and Frans Mäyrä

Section I

1. Texts, Worlds, Stories: Narrative Worlds as Cognitive and Ontological Concept Marie-Laure Ryan

2. Storyworlds and Paradoxical Narration: Putting Classifications to a Transmedial Test Liviu Lutas

3The Charge against Classical and Post-Classical Narratologies’ “Epistemic” Approach to Literary FictionGreger Andersson

Section II

4. How You Emerge from This Game Is up to You: Agency, Positioning, and Narrativity in The Mass Effect Trilogy Hanna-Riikka Roine

5. Playing the Worlds of Prom Week Ben Samuel, Dylan Lederle-Ensign, Mike Treanor, Noah Wardrip-Fruin, Josh McCoy, Aaron Reed, and Michael Mateas

6.Scripting Beloved Discomfort: Narratives, Fantasies, and Authenticity in Online Sadomasochism J. Tuomas Harviainen

7.Storyworld in Text-Messages: Sequentiality and Spatialisation Agnieszka Lyons

Section III

8. Defending the Private and the Unnarratable: Doomed Attempts to Read and Write Literary and Cinematic Minds in Marguerite Duras’s India Cycle Tytti Rantanen

9. Of Minds and Monsters: the Eventfulness of Monstrosity and the Poetics of Immersion in Horror LiteratureGero Brümmer

10. Narrative Conventions in Hallucinatory Narratives Tommi Kakko

11.Narrative and Minds in the Traditional Ballads of Early Country Music Alan Palmer

Section IV

12.Mind Reading, Mind Guessing, or Mental-State Attribution? The Puzzle of John Burnside’s A Summer of Drowning Matti Hyvärinen

13 Mind as World in the Reality Game Show Survivor Maria Mäkelä

14 Performing Selves and Audience Design: Interview Narratives on the Internet Jarmila Mildorf

15 Documenting Everyday Life: Mind Representation in the Web Exhibition “A Finnish Winter Day” Mari Hatavara

Afterword: A New Normal? Brian McHale

Publisher book page link: http://www.routledge.com/books/details/9781138854147/.

‘Mobile Games’ in the International Encyclopedia of Digital Communication & Society

International Encyclopedia of Digital Communication & Society (three volumes).
International Encyclopedia of Digital Communication & Society

This is a pretty massive reference book (three volumes, 1296 pages) and it should include wealth of materials that is helpful if you study e.g. online gaming, social media, hate speech, or any other of the dozens of its interesting topics. The International Encyclopedia of Digital Communication & Society has been edited and written by some of the leading experts in Internet and game studies, and I am happy today to put online my small contribution – a short article titled “Mobile Games”: http://people.uta.fi/~frans.mayra/Mobile_Games.pdf. You can also access the regularly updated online version, and sample some of its contents free through this link.

Finland in ‘Video Games Around the World’ book

Video Games Around the World (book).
Video Games Around the World

I got today in mail delivery my author’s copy of the very interesting book Video Games Around the World (The MIT Press). Edited by the encyclopaedicly knowledgeable and eminently productive Mark J.P. Wolf, it features 40 essays about games and game cultures in different parts of the world (all continents are discussed – even Antarctica gets a mention). With 656 pages this is a major, international collaborative event for global game studies, and I am happy to having been part of the project. Hopefully it will stimulate even more detailed, and also comparative, international studies in the future. I have also put online an early draft version (dated in April 2012) of my own chapter on Finnish games and game culture here: http://people.uta.fi/~frans.mayra/Mayra-Video_Games_in_Finland.pdf. More of the book from the MIT Press page at: http://mitpress.mit.edu/books/video-games-around-world.

And, if you are interested in games and game culture of Finland, I very much recommend the recent Finnish Video Games: A History and Catalog by Juho Kuorikoski, the most comprehensive work on the topic and probably the leading work on games of any single, small country from this perspective.

Työstä ja leikistä

Työtä vai leikkiä? (Telma-lehti)
Työtä vai leikkiä?

I wrote a short article about the changing relations between work and play] Työelämän kehittämisen erikoislehti Telman uusin numero on uuden teknologian erikoisnumero. Minulta mukana on lyhyt kirjoitus otsikolla “Työtä vai leikkiä – ajatelmia työstä, leikistä ja pelillisyydestä”; ks. http://telma-lehti.fi/pelit-ja-pelaaminen-tyoelaman-uudistajina/

SciFest, SciEdu

[I will be talking about play, games and new technology in the context of learning in Joensuu] Matkustan tänään Joensuuhun, missä on laaja SciFest 2015-tapahtuma 23.-25.4. Itse puhun tapahtuman yhteydessä toteutettavassa SciEdu-seminaarissa la klo 13 otsikolla “Leikkiä, peliä ja uutta teknologiaa: oppiminen ja kulttuurin muuttuvat puitteet”. Lisätietoja:

ToDiGRA special issue: Physical and Digital in Games and Play

Spreading the word: we have now published the special issue of DiGRA “Transactions” journal (ToDiGRA), on Physical and Digital in Games and Play, many thanks to authors, reviewers and specially to my co-editors Anu Seisto and Katriina Heljakka:

Vol 1, No 3 (2014)

Special issue, chief editor Frans Mäyrä

Table of Contents

Special issue: Physical and Digital in Games and Play

Editors’ Introduction to the Special Issue HTML PDF
Frans Mäyrä, Katriina Heljakka, Anu Seisto
Building Material: Exploring Playfulness of 3D Printers HTML PDF
Stephanie de Smale
Game Design in an Internet of Things HTML PDF
Paul Coulton, Dan Burnett, Adrian Gradinar, David Gullick, Emma Murphy
From the board to the streets: a case study of Local Property Trader HTML PDF
Mark Lochrie
SimCity and the Creative Class: Place, Urban Planning and the Pursuit of Happiness HTML PDF
Frederika A Eilers
“That’s not a secure area”– physical-digital sound links in commercial locative games HTML PDF
Inger Ekman
The Case for Computer-Augmented Games HTML PDF
Karl Bergström, Staffan Björk
The Roll of the Dice in Warhammer 40,000 HTML PDF
Marcus Carter

Link to the journal site: http://todigra.org/index.php/todigra/issue/view/3

Oppiminen pelissä

Oppiminen pelissä (Vastapaino, 2014).
Oppiminen pelissä (Vastapaino, 2014).

[In Finnish, new book on games, playfulness and learning] Vastapaino on julkaissut mielenkiintoisen teoksen Oppiminen pelissä: pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa (toim. Leena Krokfors, Marjaana Kangas & Kaisa Kopisto). Kirjoitin kirjaan seuraavat alkusanat:

Oppimisen ja pelaamisen yhteys on toisaalta ikivanha ja perustava arkielämän ilmiö, toisaalta pelioppiminen on uusi ja nouseva tutkimuksen ja tuotekehityksen aihealue. Jokainen meistä aloittaa elämänsä oppimalla leikkien ja pelien avulla, ja kaikkeen uusien taitojen oppimiseen luultavasti sisältyy luovan kokeilun, leikittelyn sekä aihepiiriin liittyvien toimintasääntöjen omaksumisen ulottuvuus. Toisaalta esimerkiksi formaalisessa kouluopetuksessa pelien käyttö on edelleen kokeiluasteella.

Oppimispelien sekä pelaamalla oppimisen tutkimus on noussut vuosikymmenien kuluessa yhä näkyvämpään rooliin, osana ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin laajempaa muutosprosessia. Digitaalinen tieto- ja viestintäteknologia on hiljalleen ujuttautunut myöhäismodernin yhteiskunnan ja elämän eri osa-alueille, joten teknologiaa on tarjolla arkikäytössä niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Digitaaliset pelit hyödyntävät tietokoneiden ja tietoverkkojen uusia ominaisuuksia elämyksellisillä ja mukaansatempaavilla tavoilla, jotka ovat usein vuosien varrella toimineet innovatiivisina esimerkkeinä tietotekniikan soveltamisen parhaista ratkaisuista. Pelaaminen on muuttanut muotoaan, ja perinteisten ulkoleikkien, urheilupelien sekä lauta- ja korttipelien rinnalle ovat nousseet video- ja tietokonepelit laajoine virtuaalimaailmoineen. Tampereen yliopiston toteuttaman Pelaajabarometri-tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista pelaa säännöllisesti jotain digitaalista peliä.

Pelit ja oppiminen nähdään kuitenkin toisinaan myös toisilleen vastakkaisina ilmiöinä. Protestanttiseen kulttuuriin on syvään juurtunut käsityksiä siitä että työ, tai opiskelu hyötyrationaalisena toimintana ei saa olla ”liian” hauskaa. Otsasi hiessä on sinun leipäsi syömän. Kepeämpi, leikittelevä tai pelejä hyödyntävä lähestymistapa oppimiseen voi näyttäytyä uhkaavana esimerkiksi perinteisten, oppilaiden passiivista vastaanottajaroolia painottavien näkemysten kannalta.

Pelaamisen hyödyt voivat myös herättää kysymyksiä: kuinka tehokasta oppimista pelaaminen oikeasti voi tarjota? Myös kaupallisista lähtökohdista kehitettyjen ja markkinoitujen, yleensä vahvasti viihteellisten pelien kyseenalainen arvomaailma tai väkivaltaisuus voivat leimata peleihin liittyviä mielikuvia.

Oppiminen pelissä on tärkeä puheenvuoro, koska tämä kirja tarjoaa vastauksia ylläoleviin kysymyksiin – sekä moniin muihin. Kirjan artikkeleissa monipuolinen asiantuntijajoukko tarjoaa sekä tutkimustietoa siitä, miten oppimispelejä on järkevää suunnitella, sekä soveltaa osana laajempaa luovien oppimisympäristöjen kenttää. Pelkän yksittäisen pelin sijaan huomio suunnataan aktivointiin, osallistamiseen ja pelillisyyteen, jotka laajentavat perinteisiä opetustilanteita. Pelisukupolvien myötä niin työelämässä kuin oppimisen maailmassa keskiöön on astumassa aktiivinen toimija, joka kokeilemisen ja ongelmanratkaisun keinoin itsenäisesti ja ryhmissä rakentaa uusia taitoja ja tietämystä. Erillisten oppimispelien rinnalla ja sijaan kirjoittajat ovatkin kannustamassa soveltamaan pelillisyyden oppeja koulun ja oppimisympäristöjen uudistamiseen: jos koulu olisi peli, mikä on sen tavoite – ja onko tuo peli suunniteltu niin että juuri nämä tärkeimmät tavoitteet ovat kirkkaasti ja rohkaisevasti kaikkien toimintaa ohjaamassa?

Kirjasta löytyy sisällysluettelo ja lisätietoja täältä.

New research into ludification and gamification

[Reposted research news from the University of Tampere:]

“Pervasive ludification and gamification, as well as the spreading of interactive media and online services are changing social interaction and the practices of work, learning and leisure as we speak,” says Professor Frans Mäyrä from the University of Tampere.

“That is why we need wide-ranging interdisciplinary studies in this area.”

The research into ludification in the society includes research into playfulness as an attitude that is also possible for adults, as well as into the different applications of gamification meaning the application of game elements in non-entertainment contexts. These, and several other themes are investigated in a new research project that is carried out in collaboration between three Finnish universities. The four-year research project Ludification and the emergence of playful culture is a joint effort of researchers of the digital culture at the universities of Tampere, Jyväskylä and Turku. Professor Frans Mäyrä is heading the research that is funded by the Academy of Finland.

Ludification at a more general level, and gamification in its more specific applications is a direction of development that is renewing the culture, society and businesses and it is also the common theme in three other research projects, which Professor Mäyrä and his research team have started.

Gamification is analysed in more detail in the research projects called the Neuroeconomics of Gaming and Koukku, which are collaborative efforts with the researchers at the Aalto University. In these projects, the focus is on the psychological aspects of buying and selling games and of the ethical issues involved. These projects are a part of the Skene Research Programme funded by Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation.

OASIS is a project that applies games as an integral part of university research and instruction and develops and studies a novel, playful and creative learning environment that supports a culture of informal information sharing and sense of community. This project is funded by the Finnish Work Environment Fund.

For more information, please contact:
Professor Frans Mäyrä,
frans.mayra@uta.fi, tel. +358 50 336 7650
School of Information Sciences, TRIM / Game Research Lab

Source: http://blogs.uta.fi/news/2014/10/08/ludification-renews-the-culture-society-and-businesses-a-wide-ranging-new-research-project-starts/

Keynote on Pervasive Play & Social Media

This Friday I have been invited to present the keynote in the Social Media in Education seminar, organised by TAOKK & TAMK in Tampere. My title is “Mobile and Pervasive Play – the New Potentials for Communication, Information Seeking and Learning” (Mobiili ja kaikkialle levittäytyvä pelillisyys – viestinnän, tiedonhankinnan ja oppimisen uudet mahdollisuudet). You can find the seminar program from here: http://www.tamk.fi/cms/tamk.nsf/($All)/B33A81D7444E0FA7C2257D46001F9A05?OpenDocument .

%d bloggers like this: